hour

listen to the pronunciation of hour
Английский Язык - Турецкий язык
saat

Lütfen yarım saat bekle. - Please wait half an hour.

Saatlerdir bekliyorum. - I've been waiting for hours.

{i} vakit

Ben okula gitmeden önce bir saatlik koşuya vakit ayırdım. - I put in an hour of jogging before I go to school.

hour hand akrep after hours çalışma saatlerinden sonraki zaman
vakit zaman
an idle hour boş vakit
bir saatiik yol
ekvatorda on beş derecelik mesafe
sögen
{i} zaman

Çocukken odamda yalnız başına kitap okuyarak çok fazla zaman geçirdim. - When I was a child, I spent many hours reading alone in my room.

Yarın her zamankinden bir saat daha erken ofise gelmen mümkün mü? - Is it possible for you to come to the office an hour earlier than usual tomorrow?

saat dairesi
gök kutuplarından geçen büyük daire
hour hand
saat akrebi
hour hand
saatte akrep
hour angle
saat açısı
hour circle
sögen dairesi
hour circle
saat dairesi
hour hand
akrep (sögen)
hour wheel
sögen çarkı
hour wheel
saat çarkı
hour after hour
saat sonra saat
hour glass
saat camı
hour angle
(Askeri) SAAT AÇISI: Gözetleyicinin üzerinde bulunduğu meridyen ile gök yüzünde bulunan belirli bir cisimden geçen saat dairesinin kutupta meydana getirdiği açı
hour angle method
(Askeri) SAAT AÇISI USULÜ: Gökyüzünde bulunan bir cismin enlemi ile gözetleyicinin üzerinde bulunduğu enlem arasındaki açıyı bularak, o cismin semtini (istikamet açısını) saptama usulü
hour angle method
(Askeri) saat açısı usulü
hour by project
(Bilgisayar) projelere göre saatler
hour circle
(Askeri) SAAT DAİRESİ: Gök kubbesinin, kutuplardan geçen herhangi bir dairesi; özellikle, arz meridyenlerinden birinin arz küresi üzerindeki iz düşümü
hour counter
saat sayacı
hour data
(Bilgisayar) saat verisi
hour employee
(Ticaret) saatlik işçi
hour glass
Kumsaati
hour hand
(saatte) akrep
hour of flight
(Havacılık) uçuş saati
hour of work
(Ticaret) mesai saati
hour of work
(Ticaret) iş süresi
hour of work
(Ticaret) çalışma saati
hour rate
(Ticaret) saat başına verilen ücret
hour rate
(Ticaret) saatlik ücret
hour recorder
saat kaydedici
hour recorder kit
saat kaydetme kiti
hour reports
(Bilgisayar) saatlik raporlar
hour view
(Bilgisayar) saat görünümü
horsepower hour
beygir gücü   saat
horsepower hour
beygir gücü - saat
hourly
sürekli
rush hour
kalabalık saat
rush hour
işe gidiş-geliş saatleri
rush hour
kalabalık zamanı
rush hour
yoğun saat

Yoğun saatlerde okula gitmek yorucu ve tatsızdır. - Going to school during the rush hour is tiring and unpleasant.

Tokyo'daki yoğun saatlerde trafik ağırdır. - During the rush hours in Tokyo, traffic is heavy.

rush hour
(iş gününde) trafiğin en yoğun olduğu zaman
you can pick it up in an hour
bir saat içerisinde alabilirsiniz
at this hour
bu saatte
busy hour
(Bilgisayar,Teknik) meşgul saat
consumption per hour
(Otomotiv) bir saatteki yakıt tüketimi
golden hour
altın saat
hour meter
saat ölçer
hourly
saatte
hourly
her saat başı
hours
saatler

Saatlerce dehşete düşürüldükten sonra,sonunda annesi onu kurtardı. - After being frightened for many hours, her mother finally saved her.

O saatlerdir yürümekteydi. - He had been walking for hours.

hours
(Bilgisayar) saatte bir doğrula
in one hour
(Bilgisayar) bir saat
local hour
(Askeri) mahalli saat
miles per hour
(Askeri) saatte mil
once per hour
saatte bir kez
one hour
(Bilgisayar) bir saat
per hour
saatte

Tren saatte 500 mil gidiyordu. - The train was going 500 miles per hour.

Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar. - The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour.

ampere hour
amper saat
ampere hour capacity
amper saat kapasitesi
ampere hour efficiency
amper saat verimi
ampere hour meter
amper saat metre
ampere-hour
amper-saat
an idle hour
boş vakit
at the eleventh hour
son dakikada
at the eleventh hour
yumurta kapıya gelince
at the eleventh hour
son anda
children's hour
sınalgıda çocuk sögeni
early morning hour
sabahın erken saatleri
every hour
her saat

Gece yarısından önce her saat uyku gece yarısından sonra iki saat uykuya değer. - Every hour of sleep before midnight is worth two after midnight.

Sami, her günün her saatinde Leyla'ya mesaj attı. - Sami texted Layla every hour of every day.

half hour
yarım saat
happy hour
mutlu saat

Mutlu saati kaçırmak istemiyorum. - I don't want to miss happy hour.

Mutlu saat boyunca bütün içkiler yarı fiyatına. - During happy hour, all drinks are half price.

hourly
(olaylar/vb.) her sögen ya da sögende bir
in every hour
her saat
kilowatt hour meter
kilovat saat metre
kilowatt-hour
kilovat saat
late night hour
gecenin geç saatleri
lumen hour
lümen saat
lumen hour
lümensaat
man-hour
bir sögenlik çalışma
man-hour
kişi-saat
man-hour
adam-saat
megawatt hour
megavat saat
miles per hour
mil/saat
milliampere hour
miliamper saat
per hour
her sögen
rush hour
işe gidiş-geliş sögenleri
wages per hour
sögen vergini
working hour
çalışma saati
zero hour
operasyon başlama saati
11th hour
11. saat
11th hour
on birinci saat
a half hour
yarım saat
at a late hour
geç bir saatte
bad quarter of an hour
bir saat kötü çeyrek
each hour
her saat
employee hour
Çalışma saati
half-hour
yarım saat
happy hour
Bar ve benzeri yerlerde içeceklerin indirimli verildiği indirim saati
happy-hour
Mağaza, restoran, bar ve şair yerlerde günün değişik saatlerinde yapılan indirim saati
his last hour has come.
Onun son saatte geldi
hourly
saat başı
hours
saat

Trende on iki saat geçirdim. - I spent twelve hours on the train.

Saatlerdir bekliyorum. - I've been waiting for hours.

hours
saattir
kilometer per hour
Saatte kilometre
kilowatt-hour
Kilowat cinsinden enerjinin saat cinsinden zamanla çarpımı.Belirli bir zamanda (saatte)harcanan,kullanılan kilowat cinsinden elektrik enerjisi
last hour
son saat
machine hour
makine saat
off hour
saat kapalı
peak hour
pik saat
peak hour
İş gününün başlangıç saati ve iş çıkışı saati gibi trafik ve insan kalabalığının yoğun olduğu zaman dilşmi
quarter of an hour
Bir saat çeyrek
rush hour
İş gününün başlangıç saati ve iş çıkışı saati gibi trafik ve insan kalabalığının yoğun olduğu zaman dilşmi
rush hour
İş çıkış saati, yoğun saat, kalabalık zamanı
rush hour
İş giriş ve çıkış saati, yoğun saat, kalabalık zamanı
rush hour
iş çıkışı

İş çıkışındaki yoğun trafiğe yakalanmak korkunçtur. - It's horrible to get caught in rush hour traffic.

rush hour traffic
trafiğin en yoğun olduğu akşam yada sabah trafiği
small hour
küçük saat
the last hour
son saat
witching hour
Geceyarısı ve sonrasındaki insanın içinde geceye ait korkulu hisleri uyandıran zaman
woman's hour
kadın saat
12 hour clock
12 saatlik zaman biçimi
12 hour time format
12 saatlik zaman biçimi
24 hour time format
24 saatlik zaman biçimi
ampere hour capacity
amper-saat kapasitesi
ampere hour efficiency
amper-saat verimi
ampere hour meter
amper-saat metre
busy hour
mesgul saat
cheap time end hour
(Bilgisayar) indirimli tarife son saati
consultation hour
muayene saati
eleventh hour
son dakika
gallons per hour
(Askeri) SAATTE GALON
gang hour
(Askeri) POSTA İŞ SAATİ: Gemi yükleme ve boşaltma işlerinde (stevedoring) çalışan, genellikle, 12: 21 kişiden mürekkep, ambar ağzı amelesinin bir saatlik çalışması
h hour
harekât saati
h hour
saldırı saati
half an hour
yarım saat

Yarım saat koşmaya devam etti. - He run on for half an hour.

Neredeyse yarım saattir bekliyorum. - I have been waiting for almost half an hour.

half hour
yarım saatlik
hour hand
akrep
hourly
{s} saatlik

Saatlik ücretin ne kadar? - How much is your hourly pay?

Neler olduğu hakkında saatlik bir güncelleştirme istiyorum. - I want an hourly update about what's happening.

hourly
her saat başı vuku bulan
hourly
adv.saatlik: adj.saatlik,saat başı
hourly
saatte bir olan
hourly
{s} saatte bir
hourly
{s} devamlı
hours
mesai saatleri

Senin mesai saatlerin ne? - What are your office hours?

kilometer per hour
kilometre bolü saat
kiloton(s); knot (nautical miles per hour)
(Askeri) kiloton; deniz mili (deniz mili / saat)
late hour
geç saat
lunch hour
öğle tatili
man hour
emek-saat
on the hour
saat başı
per hour
saat başına

Okinawa'daki asgari ücret saat başına 642 yendir. - The minimum wage in Okinawa is 642 yen per hour.

Saat başına ne kadar ücret alıyorsunuz? - How much do you charge per hour?

per hour
saati
quarter hour
çeyrek saat
rush hour traffic
iş trafiği
seaborne assault landing hour; specific time an operation or exercise begins
(Askeri) muhasamatın başlama saati
the man of the hour
(deyim) gunun adami
twelve hour clock
oniki saatlik zaman
twice per hour
saatte iki kez
unearthly hour
uygunsuz zaman
wages per hour
saat ücreti
what are the charges per hour
saat başına ücretiniz ne kadar
what does it cost per hour
saati ücreti ne kadar
what's the charge per hour
saati ne kadar
working hour
mesai saati
zero hour
(Askeri) Harekatın başlama zamanı
zero hour
saldırı anı
zero hour
kritik an
zero hour
başlangıç anı
Английский Язык - Английский Язык
A time period of sixty minutes; one twenty-fourth of a day

I spent an hour at lunch.

A season, moment, time or stound

My passions from a common spring.

The time

The hour grows late and I must go home.

Something that happens out of hours happens at a time that is not during the usual hours of business or work. Teachers refused to run out of hours sports matches because they weren't being paid
{n} the twenty-forth part of a day, time
If something happens on the hour, it happens every hour at, for example, nine o'clock, ten o'clock, and so on, and not at any number of minutes past an hour
a period of time equal to 1/24th of a day; "the job will take more than an hour"
A clock that strikes the hour strikes when it is exactly one o'clock, two o'clock, and so on
distance measured by the time taken to cover it; "we live an hour from the airport"; "its just 10 minutes away"
clock time; "the hour is getting late"
distance measured by the time taken to cover it; "we live an hour from the airport"; "its just 10 minutes away" a period of time equal to 1/24th of a day; "the job will take more than an hour" clock time; "the hour is getting late" a special and memorable period; "it was their finest hour
If you refer to the hours involved in a job, you are talking about how long you spend each week doing it and when you do it. I worked quite irregular hours
The twenty-fourth part of a day; sixty minutes
{i} unit of time equal to 60 minutes; certain time of day
n jam
An hour is a period of sixty minutes. They waited for about two hours I only slept about half an hour that night. a twenty-four hour strike
emphasis People say that something takes or lasts hours to emphasize that it takes or lasts a very long time, or what seems like a very long time. Getting there would take hours
A measure of distance traveled
If you do something after hours, you do it outside normal business hours or the time when you are usually at work. a local restaurant where steel workers unwind after hours see also after-hours
The time of the day, as expressed in hours and minutes, and indicated by a timepiece; as, what is the hour? At what hour shall we meet? Fixed or appointed time; conjuncture; a particular time or occasion; as, the hour of greatest peril; the man for the hour
(Greek and Latin, hora ) At the eleventh hour Just in time not to be too late; only just in time to obtain some benefit The allusion is to the parable of labourers hired for the vineyard (Matt xx ) My hour is not yet come The time of my death is not yet fully come The allusion is to the belief that the hour of our birth and death is appointed and fixed "When Jesus knew that His hour was come " - John xiii 1 In an evil hour Acting under an unfortunate impulse In astrology we have our lucky and unlucky hours In the small hours of the morning One, two, and three, after midnight To keep good hours To return home early every night; to go to bed bedtimes "Se retirer la nuit de bonne heure " In Latin, "Tempestive se domum recipere "
An integer from 0 (midnight) to 23 (11 p m )
A unit of time One hour equals 60 minutes, or 3 600 seconds
disapproval If you say that something happens at all hours of the day or night, you disapprove of it happening at the time that it does or as often as it does. She didn't want her fourteen-year-old daughter coming home at all hours of the morning
measure used for medium amounts of time -- " his commute takes one hour and 51 minutes " (230)
a special and memorable period; "it was their finest hour
see eleventh hour see lunch hour see rush hour
A 24th part of a day
If something happens in the early hours or in the small hours, it happens in the early morning after midnight. Gibbs was arrested in the early hours of yesterday morning
You can refer to a particular time or moment as a particular hour. the hour of his execution = time
Certain prayers to be repeated at stated times of the day, as matins and vespers
If you refer, for example, to someone's hour of need or hour of happiness, you are referring to the time in their life when they are or were experiencing that condition or feeling. the darkest hour of my professional life
sixty minutes, as in: It seemed like I waited an hour, but it was only twenty minutes
a special and memorable period; "it was their finest hour"
You can refer to the period of time during which something happens or operates each day as the hours during which it happens or operates. the hours of darkness Phone us on this number during office hours
hour change
The changing of clocks one hour forward or backward, in line with daylight saving time

The hour change means you'll lose some sleep but gives you more time for fun in the sun.

hour changes
plural form of hour change
hour hand
The hand of a clock or watch face that revolves twice each day and indicates the hours
hour after hour
for a long time, tediously
hour angle
The angular distance, measured westward along the celestial equator, between the celestial meridian of the observer and the hour circle passing through a celestial body
hour angle
the angular distance along the celestial equator from the observer's meridian to the hour circle of a given celestial body (astronomy) the angular distance of a celestial point measured westward along the celestial equator from the zenith crossing; the right ascension for an observer at a particular location and time of day
hour by hour
each hour
hour circle
a great circle on the celestial sphere that passes through both celestial poles
hour circle
A great circle passing through the poles of the celestial sphere and intersecting the celestial equator at right angles
hour circle
(Astronomy) great circle that passes through both poles of the celestial sphere
hour hand
The short hand on a clock or watch that indicates hours. the shorter of the two pieces on a clock or watch that show you the time minute hand
hour hand
the shorter hand of a clock that points to the hours
hour hand
short hand that indicates the hours on a clock or watch
hour of crisis
critical time, time of emergency, moment of distress
holy hour
the hour of fasting and prayer before communion is to be taken
holy hour
the hour that pubs formerly had to shut in the late afternoon to comply with licencing laws
horsepower-hour
a unit of work equal to the work done by one horsepower in one hour
12-hour clock
A timekeeping convention in which the 24 hours of the day are divided into two periods called ante meridiem and post meridiem
24-hour clock
A timekeeping convention in which the 24 hours of the day are treated as one single period
H-hour
The hour at which any major event planned for the future is set to begin, as used in United States military
amateur hour
A situation or activity in which the participants show a lack of skill, sound judgment, or professionalism

It's the kind of foul-up that suggests that his campaign team isn't functioning as well as it should, the G.O.P. source said. Presidential campaigns are not the time for amateur hour..

ampere-hour
a unit of electric charge, equal to the charge transferred by a current of one ampere in one hour through a specified point in a circuit, equal to 3600 coulombs
block hour
A service hour of an aircraft, measured as an hour after leaving the departure gate and before arriving at the destination gate

Some airlines average more than twelve block hours a day from their long-haul aircraft.

canonical hour
The prayers said at these times
canonical hour
Any of certain times of day at which specified prayers are said according to canon law
dinner hour
the hour from 18h00 (6 p.m.) to 19h00 (7 p.m.)
dinner hour
dinnertime, the hour in which the dinner meal takes place
dinner-hour
Alternative form of dinner hour
eleventh hour
A point in time which is nearly too late; the last minute

Egypt had managed to bring the two sides to the brink of a deal two weeks ago, before internal political dynamics prompted the Israelis to back out at the eleventh hour.

eleventh hour
Used attributively

Eleventh-hour executive changes are not unique to this outgoing Administration — President Bill Clinton launched a number himself before leaving office.

half-hour
A period of time equal to thirty minutes
half-hour
The time of thirty minutes past any particular hour
happy hour
A time of day, usually in the afternoon or early evening, when a bar or pub offers its drinks at a discounted price
happy hour
Any small gathering, usually in the afternoon or early evening, set aside to relax and have a drink
hectowatt-hour
A measure of energy, one hundred watt-hours, or one-tenth of a UK "unit" of electricity
hourly
Something produced each hour

She never reads her hourly report, but let her hourlies be fifteen minutes late and she raises a ruckus.

hourly
At intervals of an hour

Express buses depart hourly.

hourly
Non-salaried, blue-collared
hourly
That happens every hour

There are hourly express buses.

kilowatt-hour
a “unit” of electrical consumption by which domestic consumers are charged
kilowatt-hour
a unit of electrical energy equal to that done by one kilowatt acting for one hour
man of the hour
A man who has recently caught the attention of, or is being admired or honoured by, a large number of people
man-hour
The amount of work that can be done by one person in an hour

Since 1950 our agricultural output per man-hour has actually doubled!.

off-hour
A period when traffic is light
on the half hour
happening hourly, but at 30 minutes past each hour; ie, 08: 30, 09: 30 etc

Trains leave from here to New York every hour on the half hour.

on the hour
hourly, beginning at the start of each hour
peak hour
Rush hour
quarter of an hour
Fifteen minutes
rush hour
The times of the day when traffic jams are commonplace, due mainly to people commuting to or from work

It takes 30 minutes to drive there, but maybe 2 hours during the rush hour.

rush-hour
Of or pertaining to the rush hour

The rush-hour trains are normally extremely busy.

supper hour
the hour from 18h00 (6 p.m.) to 19h00 (7 p.m.)
supper hour
suppertime, the hour in which the supper meal takes place
supper-hour
Alternative form of supper hour
temporal hour
A unit of time which varies depending on the season, so that twelve of them fit between sunrise and sunset
terawatt-hour
a unit of electrical energy equal to that done by one terawatt acting for one hour
top of the hour
The time at (or very close to) the start of the next hour of time

We'll have a news update at the top of the hour.

triple witching hour
The final hour of trading during which three types of derivatives contracts expire
watt-hour
A unit of electrical energy equal to the power of one watt in use for one hour; often used as a unit of electricity consumption
watt-hour meter
A meter which measures, and registers, the amount of electricity consumed in a circuit; especially one connected to a domestic power supply for the purpose of billing
watt-hour meters
plural form of watt-hour meter
witching hour
the hour after midnight, when witches and other supernatural beings were thought to be active
zero hour
The scheduled time for the start of some event, especially a military operation; H-hour
rush hour
the times at the beginning and end of the working day when many people are traveling to or from work
rush hour
The rush hour is one of the periods of the day when most people are travelling to or from work. During the evening rush hour it was often solid with vehicles Try to avoid rush-hour traffic. the time of day when the roads, buses, trains etc are most full, because people are travelling to or from work
hourly
{a} done every hour, frequent, common
hourly
{a} every hour, frequently
by the hour
For many hours at a time
happy hour
A period of the day when drinks are sold at reduced prices in a bar or other establishment
happy-hour
Happy Hour is a marketing term for a period of time in which a restaurant or bar offers discounts on alcoholic drinks, such as beer, wine, and cocktails
peak hour
A rush hour or peak hour is a part of the day during which traffic congestion on roads and crowding on public transport is at its highest. Normally, this happens twice a day—once in the morning and once in the evening, the times during when the most people commute. The term is very broad but often refers to specifically private automobile transportation traffic, even when there is a large volume of cars on a road but not a large number of people, or if the volume is normal but there is some disruption of speed
rush hour
A rush hour or peak hour is a part of the day during which traffic congestion on roads and crowding on public transport is at its highest. Normally, this happens twice a day—once in the morning and once in the evening, the times during when the most people commute. The term is very broad but often refers to specifically private automobile transportation traffic, even when there is a large volume of cars on a road but not a large number of people, or if the volume is normal but there is some disruption of speed
Hourly
horaly
Woman's Hour
a British radio programme broadcast on BBC Radio, which has news, interviews, and discussions on subjects considered to be of special interest to women
ampere-hour
a unit of charge equal to 3600 coulombs
ampere-hour
quantity of electricity transferred by a current of one ampere in one hour
bad quarter of an hour
very unpleasant few moments
by the hour
every hour; "daily, hourly, I grew stronger"
canonical hour
(Roman Catholic Church) one of seven specified times for prayer
contact hour
A unit of measure that represents an hour of scheduled instruction given to students Also referred to as clock hour
contact hour
A unit of measure that represents an hour of scheduled instruction given to students See CLOCK-HOUR
contact hour
one hour of Commission approved operator instruction in accordance with 15A NCAC 8G 0701
contact hour
An hour of scheduled instruction that a learner receives from an instructor
credit hour
A credit hour is a credit that a school or college awards to students who have completed a course of study. Now he needs only two credit hours to graduate. A credit in a school or college, usually representing one hour of class per week for one term
dinner hour
{i} mealtime, regular time when dinner is usually consumed
eleventh hour
last minute, last possible moment for doing something (before it is too late)
every hour
every 60 minutes, each hour
every man has his hour
everyone gets some attention or good luck in his lifetime
flower-of-an-hour
annual weedy herb with ephemeral yellow purple-eyed flowers; Old World tropics; naturalized as a weed in North America
free hour
hour in which one has no commitments or responsibilities
half an hour
period of 30 minutes
half-hour
a period of time that is 30 minutes long
half-hour
a half of an hour
happy hour
In a pub, happy hour is a period when drinks are sold more cheaply than usual to encourage people to come to the pub. A period of time, usually in late afternoon and early evening, during which a bar or lounge features drinks at reduced prices. a special time in a bar when alcoholic drinks are sold at lower prices
happy hour
period of time in the early evening when some restaurants sell drinks at a reduced price and often serve free appetizers
happy hour
the time of day when a bar sells alcoholic drinks at a reduced price
his hour has struck
he has reached the end of his life
hourly
Happening or done every hour; occurring hour by hour; frequent; often repeated; renewed hour by hour; continual
hourly
every hour; "daily, hourly, I grew stronger"
hourly
every hour; "daily, hourly, I grew stronger
hourly
every hour, by the hour
hourly
{s} of or pertaining to an hour; occurring every hour; continual
hourly
occurring every hour or payable by the hour; "hourly chimes"; "hourly pay"
hourly
Every hour; frequently; continually
hourly
occurring every hour or payable by the hour; "hourly chimes"; "hourly pay" every hour; "daily, hourly, I grew stronger
hourly
Your hourly earnings are the money that you earn in one hour. They have little prospect of finding new jobs with the same hourly pay
hourly
An hourly event happens once every hour. He flipped on the radio to get the hourly news broadcast. Hourly is also an adverb. The hospital issued press releases hourly
hours
In Orthodox monasteries, monks maintain special services for the main hours of the day Each hour commemorates a special event, as follows
hours
jewish hours are calculated by taking the differance betwen the sunrise and sunset and dividing by twelve or or the night from sunset to dawn divided by twelve
hours
Fields relating to hours are held as hours and minutes All time-related information in the system is in hours and minutes, not hours and decimals of an hour
hours
an indefinite period of time; "they talked for hours"
hours
a period of time assigned for work; "they work long hours
hours
Days and hours of service
hours
the times specified for the recitation of divine office; Matins, Lauds, Prime, Terce, Sext, Nones, Vespers and Compline
hours
Actual Hours Worked
hours
a period of time assigned for work; "they work long hours"
hours
an indefinite period of time; "they talked for hours" a period of time assigned for work; "they work long hours
hours
Goddess of the seasons, or of the hours of the day
hours
Indicates the average number of working hours per month for monthly payroll or per biweekly pay period for a 1 0 FTE assignment Regular monthly is 173 33; Regular biweekly is 80
hours
Efectively Worked Hours
hours
8: 30-4: 30, weekdays (except holidays)
hours
plural of hour
hours
In reference to the total number of flight hours a pilot has logged Defined as the time between engine start and shutdown, when the purpose is to fly the airplane, as opposed to simply taxiing to another point on the airport
hours
Sometimes referred to as semester credit hours unless specifically stated otherwise
hours
In Orthodox monasteries, monks maintain special services for the main hours of the day Each hour commemorates a special event, as follows: first hour (6: 00 A M ): Thanksgiving for the new morning and prayer for a sinless day Third hour (9: 00 A M ): the descent of the Holy Spirit on Pentecost Sixth hour (12: 00 noon): the nailing of Christ to the Cross Ninth hour (3: 00 P M ): the death of Christ -I-
kilometers per hour
the ratio of the distance traveled (in kilometers) to the time spent traveling (in hours)
kilometers per hour
unit of measurement of velocity which indicates the number of kilometers traveled in one hour
kilowatt hour
a unit of energy equal to the work done by a power of 1000 watts operating for one hour
kilowatt hour
34 horse-power hour
kilowatt hour
unit for measuring the consumption of electrical energy by the time of use
light hour
the distance light travels in a vacuum in one hour; approximately one billion kilometers
lunch hour
Your lunch hour is the period in the middle of the day when you stop working, usually for one hour, in order to have a meal. the period of time in the middle of the day when people stop working in order to eat
man hour
a time unit used in industry for measuring work
man-hour
one hour of work by employees
man-hour
A man-hour is the average amount of work that one person can do in an hour. Man-hours are used to estimate how long jobs take, or how many people are needed to do a job in a particular time. The restoration took almost 4,000 man-hours over four years. the amount of work done by one person in one hour
propitious hour
favorable time, good time, hour of high morale or responsiveness
quarter of an hour
period of 15 minutes, 1/4 of an hour
quarter-hour
a quarter of an hour
rush hour
{i} period in the morning and evening of the greatest burden upon the channels of transportation
semester hour
a unit of academic credit; one hour a week for an academic semester
serve the hour
surrender to the decisive moment, give in to the moment of fate
sidereal hour
1/24 of a sidereal day
story hour
time when tales are told, story time
the man of the hour
person who is currently in the spotlight, person who excels at something for a certain period of time
triple witching hour
The hour before the stock market closing on the third Friday of March, June, September, or December, when both options and futures on stock indices expire, known for its high trading volume and volatile prices in futures, options, and underlying securities
twenty four hour banking
possibility to conduct bank activity at any hour of the day
unearthly hour
very early hour, very early time of the morning
watt-hour
a unit of energy equal to the power of one watt operating for one hour
weekly hour
hours of work per week, hours of lessons per week, academic points
zero hour
hour of fitness, fateful hour, deciding hour
zero hour
A post-Crisis mini-series that redefined the DC universe again It did an even worse job than Crisis
zero hour
The time an attack began, usually in the early morning
zero hour
the time set for the start of an action or operation
Турецкий язык - Английский Язык
{k} hr
hours
{k} hrs
one and half hour
bir buçuk saat
hour

  Турецкое произношение

  aur

  Синонимы

  stound

  Произношение

  /ˈour/ /ˈaʊr/

  Этимология

  [ au(-&)r ] (noun.) 13th century. Middle English houre, oure from Anglo-Norman (h)oure from Old French houre, (h)ore from Latin hōra (“hour”) from Ancient Greek ὥρα (hōrā, “any time or period, whether of the year, month, or day”) from Proto-Indo-European *yer-, *yor- (“year, season”). Akin to Old English ġēar (“year”). Displaced native Middle English stunde, stound "hour, moment, stound" (from Old English stund "hour, time, moment"), Middle English ȝetid, tid "hour, time" (from Old English *ġetīd, compare Old Saxon getīd "hour, time").

  Общие Словосочетания

  hour meter, hour hand

  Видео

  ... accounts and their devices. And of course, in America, we have the land of the 55+ hour ...
  ... one could have over about the course of an hour. ...

  Слово дня

  gargoyle
Избранное