herhangibir

listen to the pronunciation of herhangibir
Турецкий язык - Английский Язык
any
herhangi bir
certain

I'm pretty certain I haven't made any mistakes. - Ben herhangi bir hata yapmadığımdan oldukça eminim.

Tom certainly works as hard as anyone else on his team. - Tom kesinlikle takımındaki herhangi biri kadar çok çalışıyor.

herhangi bir
some

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man. - Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı.

herhangi bir
whatever

You have nothing whatever to be embarrassed about. - Hakkında mahcup olacağın herhangi bir şey yok.

I've kept a blog before. I didn't really have a set theme; I just blogged about whatever happened that day. - Ben daha önce bir blog tuttum. Gerçekten belirli bir konum yoktu; Sadece o gün olan herhangi bir şeyi blogladım.

herhangi bir
whatsoever

You are under no obligation whatsoever to share this information. - Bu bilgiyi paylaşmak için herhangi bir zorunluluk altında değilsin.

I have no interest whatsoever in eating English food. - Herhangi bir İngiliz yemeğini yemeğe ilgim yok.

herhangi bir
any, just any
herhangi bir
a
herhangi bir
any

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Do you have any condoms? - Herhangi bir prezervatifin var mı?

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение herhangibir в Турецкий язык Турецкий язык словарь

herhangi bir
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
herhangibir
Избранное