herhangi

listen to the pronunciation of herhangi
Турецкий язык - Английский Язык
whoever
whichever

You may choose whichever book you like. - İstediğiniz herhangi bir kitabı seçebilirsiniz.

Take whichever you like. - Hoşlandığın herhangi birini al.

whatever

You have nothing whatever to worry about. - Hakkında endişe edeceğin herhangi bir şey yok.

I've kept a blog before. I didn't really have a set theme; I just blogged about whatever happened that day. - Ben daha önce bir blog tuttum. Gerçekten belirli bir konum yoktu; Sadece o gün olan herhangi bir şeyi blogladım.

soever
whatsoever

You are under no obligation whatsoever to share this information. - Bu bilgiyi paylaşmak için herhangi bir zorunluluk altında değilsin.

I have no interest whatsoever in eating English food. - Herhangi bir İngiliz yemeğini yemeğe ilgim yok.

whoever, whatever, whichever
{s} any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

If you divide any number by zero, the result is undefined. - Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır.

herhangi bir
certain

I'm pretty certain I haven't made any mistakes. - Ben herhangi bir hata yapmadığımdan oldukça eminim.

I'm not certain about anything. - Herhangi bir şey hakkında emin değilim.

herhangi biri
any

Well, yes, but I don't want anyone to know. - Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum.

You may choose any of them. - Onlardan herhangi birini seçebilirsin.

herhangi bir şey
anything

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Don't you have anything smaller than that? - Ondan daha küçük herhangi bir şeyin yok mu?

herhangi bir
any, just any
herhangi bir biçimde kolu olan
arm, in any form
herhangi bir kere
Any time
herhangi bir kimse yaşamak
To anyone living
herhangi bir konuda bilgi vermek
To provide information on any subject
herhangi bir konuyu resimlerle anlatmak
any topic with pictures to tell
herhangi bir sebeple acelecilik
rash for any reason
herhangi bir devletin egemenliğine bağlı olmayan
(Hukuk) res communis
herhangi bir gecikme var mı
Are there any delays
herhangi bir ilaca alerjiniz var mı
Are you allergic to any medications
herhangi bir ilaca karşı alerjim yok
I'm not allergic to any drugs
herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen
Please give me some numbers to call in case of trouble
herhangi bir yerde
somewhere

I have Tom's address somewhere. - Herhangi bir yerde Tom'un adresine sahibim.

herhangi bir yere
whithersoever
herhangi bir şekilde
anywise
herhangi bir şekilde
somehow
herhangi biri
anybody

Tom didn't shoot anybody. - Tom herhangi birine ateş etmedi.

Anybody and everybody wants to go abroad. - Herhangi biri ve herkes yurtdışına gitmek ister.

herhangi biri
anyone

Anyone can participate. - Herhangi biri katılabilir.

Well, yes, but I don't want anyone to know. - Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum.

herhangi biri
anybody, anyone
herhangi birisi
anyone, anybody
herhangi bir
some

It's not something anyone can do. - Bu herhangi birinin yapabileceği bir şey değil.

All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man. - Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı.

herhangi bir
whatever

You may have whatever book you want to read. - Okumak istediğin herhangi bir kitabı alabilirsin.

You have nothing whatever to worry about. - Hakkında endişe edeceğin herhangi bir şey yok.

herhangi bir
whatsoever

Sami had no education whatsoever. - Sami'nin herhangi bir eğitimi yoktu.

I have no interest whatsoever in eating English food. - Herhangi bir İngiliz yemeğini yemeğe ilgim yok.

herhangi biri
either of

You may take either of the books. - Kitaplardan herhangi birini alabilirsin.

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

herhangi bir
a
herhangi bir yer
anyplace
herhangi biri
whichever

Eat whichever one you like. - Hoşlandığın herhangi birini ye.

You may choose whichever you like. - Hoşlandığın herhangi birini seçebilirsin.

herhangi biri
any one

Choose any one from among these. - Bunların arasından herhangi birini seç.

Any one of us could suffer from malnutrition without knowing it! - Herhangi birimiz bunu bilmeden yetersiz beslenmeye maruz kalabilir!

herhangi biri
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı
Are there any side effects associated with this medicine
herhangi bir
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

If you divide any number by zero, the result is undefined. - Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır.

herhangi bir yer
anywhere

Tom says he thinks he could live anywhere. - Tom herhangi bir yerde yaşayabileceğini sandığını söylüyor.

Tom isn't currently working anywhere. - Tom şu anda herhangi bir yerde çalışmıyor.

herhangi biri
one

Any one of us could do it. - Bizden herhangi biri onu yapabilirdi.

Take whichever one you like. - İstediğiniz herhangi birisini alın.

kronik herhangi bir hastalığınız var mı
Do you have any chronic diseases
vücutta herhangi bir kanalın daralması
stenosis
Турецкий язык - Турецкий язык
herhangi
Избранное