herhangi biri

listen to the pronunciation of herhangi biri
Турецкий язык - Английский Язык
any

Well, yes, but I don't want anyone to know. - Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır.

anybody, anyone
anyone

Anyone can participate. - Herhangi biri katılabilir.

Anyone could do that. - Herhangi biri onu yapabilir.

anybody

Tom asked if anybody knew anything about Mary. - Tom herhangi birinin Mary hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır.

either of

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

either

You may take either of the glasses. - Bardaklardan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

any one

Choose any one from among these. - Bunların arasından herhangi birini seç.

Any one of us could suffer from malnutrition without being aware of it! - Herhangi birimiz bunun farkında olmadan yetersiz beslenmeye maruz kalabilir!

whichever

You can buy whichever you like, but not both. - İstediğin herhangi birini alabilirsin fakat ikisini değil.

Take whichever you want. - İstediğiniz herhangi birisini alın.

one

Would either of you be interested in going on a blind date with one of my friends? - Herhangi biriniz arkadaşlarımdan biriyle çıkmakla ilgilenir misiniz?

Any one of us could do it. - Bizden herhangi biri onu yapabilirdi.

Турецкий язык - Турецкий язык
Belli olmayan, rastgele biri
herhangi biri
Избранное