herhangi bir eşyayı hiçbir karşılık gözetmeksizin halkın faydasına sunma

listen to the pronunciation of herhangi bir eşyayı hiçbir karşılık gözetmeksizin halkın faydasına sunma
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) vâkıf
herhangi bir eşyayı hiçbir karşılık gözetmeksizin halkın faydasına sunma

    Расстановка переносов

    her·han·gi bir eş·ya·yı hiç·bir kar·şı·lık gö·zet·mek·si·zin hal·kın fay·da·sı·na sun·ma

    Слово дня

    obsequy
Избранное