her biri

listen to the pronunciation of her biri
Турецкий язык - Английский Язык
each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

The tickets are 1,000 yen each. - Biletlerin her biri 1.000 yen.

(Konuşma Dili) every man jack of them
each one, every one (of)
every one, each one, each
everyone
every one

I have faith in each and every one of you. - Her birinize inancım var.

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

each one of all
each one

I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one. - Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım.

He paid an eternal life for each one of us. - O her birimize sonsuz yaşam için ödeme yaptı.

all

I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one. - Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım.

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

one and all
all and sundry
apiece

The tickets cost 20 yen apiece. - Biletlerin her biri 20 Yen.

one

I have faith in each and every one of you. - Her birinize inancım var.

I gave them one thousand yen each. - Onların her birine bin yen verdim.

her biri ayrı olarak
respectively
her biri için
cum
her biri için
for each
her biri başka bir hava çalmak
for everyone (in a group) to behave and think differently from everyone else (in that group); for everyone to have a different opinion
herbiri
each
oluşturan parçalardan her biri
constituent
herbiri
apiece
çiçeği oluşturan minik çiçeklerden her biri
floret
ıncili yazanlardan her biri
evangelist
Турецкий язык - Турецкий язык
Ayrı ayrı hepsi
(Hukuk) BEHER
her biri
Избранное