held in joint possession

listen to the pronunciation of held in joint possession
Английский Язык - Турецкий язык

Определение held in joint possession в Английский Язык Турецкий язык словарь

in common
aleni olarak
in common
(deyim) ortak nokta

Hiç ortak noktamız yok. - We have nothing at all in common.

Çok fazla ortak noktamız var. - We have so much in common.

in common
ortak

Onlar, ikiz olmalarına rağmen, çok sayıda ortak ilgileri yok. - Though they're twins, they don't have many interests in common.

Tom ve Mary'nin ortak bir şeyi yok. - Tom and Mary have nothing in common.

in common
müşterek

Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler. - Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different.

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

in common
birlikte
in common
benzer

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

in common
müştereken

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

Buna müştereken sahibiz. - We have that in common.

in common
ortaklaşa
Английский Язык - Английский Язык
in common
held in joint possession

  Расстановка переносов

  held in joint pos·ses·sion

  Турецкое произношение

  held în coynt pızeşın

  Произношение

  /ˈheld ən ˈʤoint pəˈzesʜən/ /ˈhɛld ɪn ˈʤɔɪnt pəˈzɛʃən/

  Слово дня

  clithridiate
Избранное