having more than one possible meaning or interpretation

listen to the pronunciation of having more than one possible meaning or interpretation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение having more than one possible meaning or interpretation в Английский Язык Турецкий язык словарь

more than one
birçok defa
more than one
birden fazla

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

Tom'un birden fazla kız arkadaşı var mı? - Does Tom have more than one girlfriend?

Английский Язык - Английский Язык
Ambiguous
having more than one possible meaning or interpretation

  Расстановка переносов

  ha·ving more than one pos·si·ble mean·ing or in·ter·pre·ta·tion

  Турецкое произношение

  hävîng môr dhın hwʌn päsıbıl minîng ır întırprîteyşın

  Произношение

  /ˈhavəɴɢ ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈpäsəbəl ˈmēnəɴɢ ər ənˌtərprəˈtāsʜən/ /ˈhævɪŋ ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈpɑːsəbəl ˈmiːnɪŋ ɜr ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃən/

  Слово дня

  abend
Избранное