having more than one possible meaning or interpretation

listen to the pronunciation of having more than one possible meaning or interpretation
İngilizce - Türkçe

having more than one possible meaning or interpretation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

more than one
birçok defa
more than one
birden fazla

Tom'un birden fazla kız arkadaşı var mı? - Does Tom have more than one girlfriend?

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

İngilizce - İngilizce
Ambiguous
having more than one possible meaning or interpretation

  Heceleme

  ha·ving more than one pos·si·ble mean·ing or in·ter·pre·ta·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng môr dhın hwʌn päsıbıl minîng ır întırprîteyşın

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈpäsəbəl ˈmēnəɴɢ ər ənˌtərprəˈtāsʜən/ /ˈhævɪŋ ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈpɑːsəbəl ˈmiːnɪŋ ɜr ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃən/

  Günün kelimesi

  abend