having a relationship with the thing named

listen to the pronunciation of having a relationship with the thing named
Английский Язык - Турецкий язык

Определение having a relationship with the thing named в Английский Язык Турецкий язык словарь

related
bağlantılı
related
{s} ilişkin

Gerçekten ilişkiniz var mı? - Are you guys really related?

related
ilgili

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

Tom Mary ile uzaktan ilgilidir. - Tom is distantly related to Mary.

related
ilişkili

Rusçada okşamak, sevgi ile bayağı gelincik sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler. - In Russian, the words for caress, endearment and least weasel are homonymous and possibly related etymologically.

Müzik ve ses çok ilişkilidir. - Music and sound are very related.

related
alâkası olan
related
{s} (onunla) ilgili; (ona) benzeyen; o türden
related
{f} ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

related
{s} akraba

Onunla akraba mısınız? - Are you related to him?

O, aile ile akrabadır. - He is related to the family.

related
{s} bağlı

Kimlik yere bağlıdır. - The identity is related to the place.

related
hikaye edilmiş
related
relate bağdaştır/anlat
related
akraba olan
Английский Язык - Английский Язык
related

Gun-related crime.

having a relationship with the thing named

  Расстановка переносов

  ha·ving a re·la·tion·ship with the thing named

  Турецкое произношение

  hävîng ı rileyşınşîp wîdh dhi thîng neymd

  Произношение

  /ˈhavəɴɢ ə rēˈlāsʜənˌsʜəp wəᴛʜ ᴛʜē ˈᴛʜəɴɢ ˈnāmd/ /ˈhævɪŋ ə riːˈleɪʃənˌʃɪp wɪð ðiː ˈθɪŋ ˈneɪmd/

  Слово дня

  extramundane
Избранное