having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious

listen to the pronunciation of having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious
Английский Язык - Турецкий язык

Определение having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious в Английский Язык Турецкий язык словарь

proud
gururlu

Doktor olmaktan gururluyum. - I am proud of being a doctor.

O vazgeçemeyecek kadar çok gururludur. - He is too proud to give up.

proud
{s} kibirli

Ondan hoşlanmadım çünkü çok kibirli. - I don't like him because he is too proud.

Aşk sabırlıdır, aşk şefkatlidir. Kıskanmaz, övünmez, kibirli değildir. - Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.

proud
{s} kibirli: He's too proud to apologize. O kadar kibirli ki özür bile dilemez
proud
göğsü kabarmak
proud
grurlu
proud
göğüsü kabarmak
proud
özünü beğenmiş
proud
heybetli
proud
muhteşem
proud
proud flesh tıb
proud
canlı görkemli
proud
izzetinefsi olan
proud
(sıfat) gurur verici, azametli, gururlu, onurlu, şerefli, mağrur, kibirli, görkemli, kabarmış
proud
{s} azametli
proud
{s} şerefli

Şerefli ölmektense şerefsiz yaşamak daha iyidir. - Better to live dishonored than die proud.

proud
proudheartedkibirli
proud
{s} görkemli
proud
{s} gurur verici

O en gurur verici anlarımdan biriydi. - It was not one of my proudest moments.

Hayatımın en gurur verici anıydı. - It was the proudest moment of my life.

Английский Язык - Английский Язык
proud
having a high opinion of oneself; arrogant, supercilious

    Расстановка переносов

    ha·ving a high o·pin·ion of oneself; arrogant, su·per·ci·li·ous

    Произношение

    Слово дня

    anchorite
Избранное