handed

listen to the pronunciation of handed
Английский Язык - Турецкий язык
uzatılmış
elli
{f} uzat

Tom buzdolabından iki bira çıkardı ve birini Mary'ye uzattı. - Tom got two beers out of the refrigerator and handed one to Mary.

Tom bardağa biraz süt koydu ve Mary'ye uzattı. - Tom poured some milk into a glass and handed it to Mary.

eli olan
getirilen
el ile kullanıma uygun
daban
dabak
left-handed
solak

Ben okuldayken, solak çocuklar sağ elleriyle yazmaları için zorlanırdı. - When I was in school, left-handed kids were forced to write with their right hands.

Yaraların vücuttaki konumundan, polis saldırganın solak olduğunu tespit etti. - From the position of the wounds on the body, the police could tell that the attacker was left-handed.

hand
{i} el
handed down
kalma
handed down from
kalma
handed around
etrafında verdi
handed to
teslim
ham handed
hoyrat
ham handed
beceriksiz
ham handed
eli ağır
left handed
solak
hand
{f} uzatmak

Yapman gereken tek şey bu kitabı ona uzatmak. - All you have to do is to hand this book to him.

Raporu ona uzatmak istedim ama unuttum. - I intended to hand the paper to him, but I forgot to.

hand
{i} akrep

Saatin akrep ve yelkovanı altından yapılmış. - The hands of the clock are made of gold.

hand
{f} vermek

Karar vermek senin ellerinde. - The decision is in your hands.

Tom'un onun üstesinden gelmesine izin vermek en iyisi. - It's best to let Tom handle it.

hand
yelkovan

Saatin akrep ve yelkovanı altından yapılmış. - The hands of the clock are made of gold.

hand
{f} elle vermek, uzatmak: Please hand me that book. O kitabı bana uzatır mısınız?
hand
{i} ustalık

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

Onunla ustalıkla başa çıktın. - You handled that deftly.

hand
{i} demet

Bir erkeğin elinde bir demet çiçek varsa, bu onun botanik çalışmayacağı, fakat anatomi çalışacağı anlamına gelir. - If a guy has got a bunch of flowers in his hand, it means that he is going to practise not botany, but anatomy.

hand
{i} yardım

Bana yardım edebilir misin? - Can you give me a hand?

Bana yardım edebilir misin? - Could you lend me a hand?

hand
{i} taraf

Tom hiç yüzemez. Diğer taraftan, o iyi bir beyzbol oyuncusudur. - Tom can't swim at all. On the other hand, he is a good baseball player.

Hastanenin sol tarafında bankayı göreceksin. - You'll see the bank on the left hand side of the hospital.

hand
{i} kurt

Mary yakışıklı bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. - Mary was rescued by a handsome fireman.

Kurtarma ekipleri depremin kurbanlarına malzeme dağıtacak. - The rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.

hand
{i} hevenk
hand
{i} usta

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

Onunla ustalıkla başa çıktın. - You handled that deftly.

hand
{i} alkış

Tom elleriyle heyecanla alkışladı. - Tom clapped his hands together excitedly.

Tom ellerini alkışladı. - Tom clapped his hands.

hand
{i} salkım
hand
{i} parmak

Elim soğuktan o kadar uyuşmuş ki parmaklarımı hareket ettiremiyorum. - My hand is so numb with cold that I can't move my fingers.

Öğrencilerden biri soru sormak için parmak kaldırdı. - One of the students raised his hand to ask a question.

hand
{i} ibre
hand
{i} parti
hand
{i} yetenek

Amatör şarkıcı eller aşağı yetenek yarışmasında birincilik ödülünü almıştır. - The amateur singer won first in the talent show hands down.

Bu aktör hem yakışıklı hem de yetenekli. - That actor is both handsome and skillful.

hand
{i} pay
be left empty handed
avucunu yalamak
hand
adam gücü
hand
yakalamak

Topu yakalamak için elini kaldırdı. - He put up his hand to catch the ball.

Bir tavşanı elle yakalamak zordur. - It is difficult to catch a rabbit by hand.

hand
kontrol

Tom'un sağ eli kontrol edilemez bir biçimde titremeye başladı. - Tom's right hand began to shake uncontrollably.

İsyan kontrolden çıktı. - The riot got out of hand.

hand
(Osmanlıca) tevdi etmek
hand
tulum

Tom turuncu bir tulum giyiyordu ve elleri önünde kelepçeliydi. - Tom was wearing an orange jumpsuit and his hands were cuffed in front of him.

hand
devretmek
hand
kol

Kapıya yeni bir kol taktım. - I put a new handle to the door.

Bu araba çok kolay kullanılır. - This car handles very easily.

hand
yanında

Tom Mary'nin yanında onun elinden tutarak oturdu. - Tom sat next Mary, holding her hand.

Al. Bunu yanında taşı. İşine yarayabilir. - Here. Take this with you. It might come in handy.

hand
adam

Yaşlı bir adam geldi ve Lincoln'la tokalaştı. - An old man came up and shook Lincoln's hand.

Kibar görünüşlü yaşlı adam kalktı ve elini bana verdi. - The gentle-looking old man got up and gave his hand to me.

hand
(Tekstil) tutum
hand
rençper
hand
yönetim
hand
el altında

Lütfen bu kitabı el altında tutun. - Please keep this book at hand.

El altında ekstra birkaç bataryaya sahip olmak asla kötü bir fikir değil. - Having a few extra batteries handy is never a bad idea.

hand
(Askeri) tayfa
hand
hazır

Eğer birisi için yemek hazırlıyorsan, lütfen burnunu çekme, kıçını kaşıma veya ellerine hapşırma. - When you're preparing food for someone, please don't pick your nose, scratch your ass, or sneeze in your hands.

Bir grup öğrenci, 3 boyutlu bir yazıcı kullanarak ortopedik bir el hazırladı. - A group of students built an orthopaedic hand using a 3-D printer.

hand
(Askeri) tayfadan biri
hand
ırgat
hand
(elden ele) vermek
hand
ihtiyatsız
hand
ehil
hand
birdenbire
handed down
eskiden kalma
left handed
(Biyokimya) sol
catch red-handed
suçüstü yakalamak
catch sb red-handed
birini suç üstü yakalamak
clean-handed
günahsız
clean-handed
suçsuz
come away empty-handed
eli boş dönmek
double-handed
hilekâr
empty handed
eli boş

Ben eve eli boş geldim. - I came home empty handed.

go away empty-handed
eli boş dönmek
hand
işçi

Onun el işçiliği becerisi vardır. - He has skill in handwork.

Tom gerçek bir becerikli işçi. - Tom is a real handyman.

hand
{f} uzat

Sınav kâğıtlarını öğretmene uzattım. - I handed the examination papers in to the teacher.

Tom buzdolabından iki bira çıkardı ve birini Mary'ye uzattı. - Tom got two beers out of the refrigerator and handed one to Mary.

hand
el uzatma
hand
(iskambilde) el
hand
elleriyle çalışan kimse
heavy handed
eli ağır
heavy-handed
patavatsız
heavy-handed
kaba
heavy-handed
zalim
heavy-handed
can sıkıcı
heavy-handed
beceriksiz
high handed
despot
high-handed
despot
high-handed
zorba

Bu yüzden zorbalıkla hareket ediyorsun. - So you are acting high-handedly.

left handed orientation
sol el oryantasyonu
left handed pitcher
solak atıcı
left handed polarized
solak kutuplu
left handed rotation
sola çevirme
left-handed
solaklar için yapılmış
left-handed rotation
sola çevirme
light-handed
becerikli
light-handed
yükü hafif
light-handed
eli hafif
one-handed
tek elli
open-handed
eli açık
open-handed
cömert
pay a left-handed compliment
kaş yapayım derken göz çıkarmak
red-handed
suçüstü

Suçüstü yakalandılar. - They were caught red-handed.

Polisler hırsızı suçüstü yakaladı. - The police caught the burglar red-handed.

right handed
sağ eliyle iş gören
right-handed rotating
sağa dönen
short-handed
yardımcısı az
short-handed
işçisi az
single handed
yalnız
single-handed
yalnız
single-handed
yardımcısız
single-handed
tek başına

Tom bunu tek başına yaptı. - Tom did it single-handedly.

O bunu tek başına yaptı. - She did it single-handedly.

two-handed
iki elli
hand
{f} yardım etmek

Tom sadece gerektiği yerde yardım etmekten çok mutlu. - Tom's only too happy to lend a hand where necessary.

Gerçekten sana yardım etmek isterim, ama ellerim bağlı. - I would really like to help you, but my hands are tied.

hand
{i} evlilik sözü
bare-handed
1. Eldiven vs. ginmemiş veya kullanmayan2. Bir alet, silah vs. olmadan: "fight an animal bare-handed"
be caught red-handed
Suçüstü yakalanmak
be handed
teslim olmak
cack handed
cack uzattı
came back empty-handed
geri eli boş geldi
even-handed
tarafsız
four handed game
dört elle oyun
free-handed
free-el
go away empty handed
uzağa eli boş gitmek
go empty handed
gitmek boş eli
hand
bir yandan

Zeki ama bir yandan da sık sık dikkatsizce hatalar yapıyor. - He is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.

Bir yandan, yer ucuz. Öte yandan, çok sıcak. - On the one hand, the place is cheap. On the other hand, it's too hot.

hand
taraftan
hand
elinden

Tom Mary'yi elinden yakaladı. - Tom grabbed Mary by the hand.

Adam çocuğu elinden tuttu. - The man took the boy by the hand.

hand
elimden
hand
Bir el eninde ölçü (yaklaşık olarak 10 cm.)
leave empty-handed
Elis boş bırakmak
one handed
tek elle
open handed
açık verdi
red handed
suçüstü

Polis onu suçüstü yakaladı. - The police caught him red handed.

Polis onu suçüstü yakaladı. - The Police caught him red handed.

single-handed management
tek elden yürütmek
strong-handed
güçlü eli
to catch someone red-handed
suçüstü birini yakalamak için
catch red handed
suçüstü yakalamak
clean handed
temiz elli
clean handed
temiz
duplex handed nail
iki başlı çivi
even handed
objektif
even handed
adil
hand
yardı

Sana yardım edebilir miyim? - Could I give you a hand?

Bana yardım edebilir misin? - Can you give me a hand?

hand
karar vermek hand in yetkili bir kimseye vermek
hand
{i} den. tayfadan biri, tayfa
hand
{i} isk. el
hand
(sıfat) el
hand
yelkeni istinga edip sarmak
hand
(Askeri) TO-HAND COMBAT: GÖĞÜS GÖĞÜSE MUHAREBE: Tüfek, tabanca vesaire gibi ateşli veya kesici yakın muharebe silahları ile göğüs göğüse yapılan savaş. Buna "hand-to-hand fighting" de denir
hand
{i} el yazısı

Amcamın el yazısını okumak zordur. - My uncle's handwriting is hard to read.

Onun güzel el yazısı vardır. - She has beautiful handwriting.

hand
hand down nesilden nesile devretmek
hand
(Tıp) El, manus
hand
el vermek
hand
{i} (saatte) akrep/yelkovan
hand
başkasına vermek
hand
elle vermek
hand
hand it to argo haklı olarak övmek
hand
hand on babadan oğula geçirmek
heavy handed
zalim
heavy handed
beceriksiz
heavy handed
sakar
heavy handed
sert
high handed
zorba
high handed
keyfi
high handed
amirlik taslayan
horny handed
{s} elleri nasırlı
horny handed
(sıfat) elleri nasırlı
large handed
cömert
large handed
eli açık
left handed
solaklara özel
left handed
lastikli
left handed
düzenbaz
left handed
dengi dengine olmayan
left handed
beceriksiz
left handed
iki karşıt anlamlı
left handed
iki yüzlü
left handed
soldaki
left handed
sol elle yapılan
left handed
sakar
left handed compliment
iltifat ederken çam devirme
left handed compliment
(deyim) acemice veya samimi olmayan iltifat
left handed compliment
iki anlama da gelebilen iltifat
left handed marriage
dengi dengine olmayan evlilik
left handed person
solak kimse
lenf handed helix
(Biyokimya,Denizbilim) sol sarmal
light handed
eli hafif
light handed
becerikli
light handed
eli boş
one handed
tek elden çıkmış
one handed
tek kişinin yaptığı
one handed
tek elli
open handed
cömert
red handed
(sıfat) suçüstü
right handed
{s} sağa doğru dönen
right handed
{s} sağ elini kullanan
right handed
{s} sağ elle kullanılan
right handed
{s} sağlak
right handed person
sağ elini kullanan kimse
short handed
{s} yardımcısı az
short handed
{s} elemanı az
single handed
tek başına
single handed
yalnız başına
single handed
yardımcısız olarak
swift handed
eli çabuk
swift handed
tezel
two handed
iki kişiyle oynanan
two handed
iki elli
two handed
iki elle kullanılan
Английский Язык - Английский Язык
With hands joined; hand in hand
Simple past tense and past participle of hand
Having a peculiar or characteristic hand
{a} using or joining hands, conveyed, conducted
having or involving the use of hands; "a handed, tree-living animal"; "a four-handed card game"
{s} having a hand or hands; of or pertaining to the use of a particular hand; pertaining to the number of participants in a game
having or involving the use of hands; "a handed, tree-living animal"; "a four-handed card game
handed down
Simple past tense and past participle of hand down
handed in
Simple past tense and past participle of hand in
handed off
Simple past tense and past participle of hand off
handed out
Simple past tense and past participle of hand out
handed in a paper
turned in a composition to a teacher
handed in his resignation
resigned from the position, quit his job
handed out
gave out, distributed
handed-down
having been passed along from generation to generation; "among Biblical critics a tralatitious interpretation is one received by expositor from expositor
ham-handed
Clumsy, heavy, or inept; not delicate, light or gentle

Some of the dishes arrived damaged after their ham-handed moving efforts.

ham handed
ham fisted
ham-handed
not skillful in physical movement especially with the hands; "a bumbling mechanic"; "a bungling performance"; "ham-handed governmental interference"; "could scarcely empty a scuttle of ashes, so handless was the poor creature"- Mary H Vorse
-handed
Preceded by an adjective, having a hand or hands described by that adjective

two-handed.

-handed
Preceded by an adjective, having a manner described by that adjective

heavy-handed.

HAND
have a nice day
back-handed compliment
Alternative spelling of backhanded compliment
back-handed compliments
plural form of back-handed compliment
black-handed gibbon
a primate in the Hylobatidae or gibbon family
black-handed gibbons
plural form of black-handed gibbon
cack-handed
left-handed
cack-handed
clumsy
cack-handed
back-handed
clean-handed
candid
clean-handed
innocent
dab-handed
very proficient

He is dab-handed at cricket.

empty-handed
Having nothing to give
empty-handed
Having given or received nothing
even-handed
Treating fairly

The questioners are not even-handed in dealing with the candidates.

hand
The small part of a gunstock near the lock, which is grasped by the hand in taking aim
hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; — usually in the plural

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us.

hand
Agency in transmission from one person to another

to buy at second hand (when no longer in the producer’s hand, or when not new).

hand
An instance of helping

Bob gave Alice a hand to move the furniture.

hand
A person's signature

Given under my Hand and Seal of the State this 1st Day of January, 2010.

hand
To manage
hand
To give, pass, or transmit with the hand

he handed them the letter.

hand
An agent; a servant, or manual laborer, especially in compounds; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as

an old hand at speaking.

hand
To be overfamiliar, to invade a woman's personal space, usually described for a man
hand
Power of performance; means of execution; ability; skill; dexterity
hand
To furl
hand
That which resembles, or to some extent performs the office of, a human hand; as

An index or pointer on a dial; such as the hour or minute hand of a clock.

hand
The part of the fore limb below the forearm or wrist in a human, and the corresponding part in many other animals
hand
Handwriting; style of penmanship

a good hand.

hand
To pledge by the hand; to handfast
hand
Applause

Give him a hand.

hand
In long measure, two different lengths:

Four inches, a hand’s breadth, used in measuring the height of horses.

hand
That which is, or may be, held in a hand at once

tobacco manufacturing A bundle of tobacco leaves tied together.

hand
The feel of a fabric; the impression or quality of the fabric as judged qualitatively by the sense of touch

This fabric has a smooth, soft hand'.

hand
A side; part, camp; direction, either right or left

On this hand and that hand, were hangings.

heavy-handed
Excessive

Do not be too heavy-handed with the salt.

heavy-handed
Extreme; unnecessarily forceful

They issued a heavy-handed new censorship law.

high-handed
Using power or authority without proper consideration for the feelings or rights of others
left-handed
Of or pertaining to one who uses his or her left hand in preference to, or more skillfully than, his or her right
left-handed
Awkward or maladroit
left-handed
Intended to be worn on, or used by, the left hand
left-handed
Turning or spiraling from right to left; anticlockwise
left-handed compliment
A complimentary remark which is ambiguous or ineptly worded, so that it may be interpreted as having an unflattering or dismissive sense

In a somewhat left-handed compliment, UN Secretary-General U Thant described Russia's new bosses as competent and unpretentious..

left-handed specialist
A left-handed relief pitcher who specializes in getting left-handed or poor right-handed switch batters out
mob-handed
as a member of a group, especially one with violent or threatening intent
off-handed
negligent, neglectful, careless, unmindful, inattentive, uncaring, insouciant, indifferent, casual, slapdash, lax, perfunctory, superficial, sluttish, untidy, slovenly, uncircumspect
off-handed
Note that, according to Partridge, 'off-handed is unnecessary for off-hand; off-handedly is unnecessary for off-hand. These terms may be written as one word.'
open-handed
Generous; giving freely

In an open-handed gesture, he bought drinks for everyone.

red-handed
In the act of wrongdoing

His mother caught him red-handed, reaching into the cookie jar.

right-handed
Intended to be worn on, or used by the right hand
right-handed
Of a particle for which the direction of its spin is the same as the direction of its motion
right-handed
Turning or spiralling from left to right; clockwise
right-handed
Of one who uses their right hand in preference to, or more skillfully than their left
short handed
having fewer players than are normally involved in a game of that type

With only six players that Texas hold 'em game is short handed.

short-handed
Having, or occurring during an interval with, fewer than a full complement of players on the field, rink, or other venue of play

His final goal was short-handed and came with less than two minutes left.

short-handed
Lacking sufficient people or staff, as for a given task or job

They frequently found themselves short-handed on weekends.

single-handed
in a single-handed manner
single-handed
without help from others; unassisted
single-handed
designed for only one hand
single-handed
using only one hand
two-handed
ambidextrous
two-handed
operated by both hands at once
two-handed
operated by two people
two-handed
having two hands
left-handed
using the left hand or arm more dexterously than the right
high-handed
Someone having or showing no regard for the rights, concerns, or feelings of others
catch someone red-handed
catch someone in the middle of an action
cack-handed
disapproval If you describe someone as cack-handed, you mean that they handle things in an awkward or clumsy way. the cack-handed way they handled the incident. = clumsy. careless and tending to drop things, or badly done = clumsy (Perhaps from keikr )
hand
{v} to give, deliver, lead, conduct, seize
bare-handed
1. without gloves 2. without tools or weapons: "fight an animal bare-handed"
four-handed
designed for four hands "a four-handed piano piece"
four-handed
engaged in by four persons "a four-handed card game"
hand
A hand (or handbreadth) is a unit of length measurement, usually based on the breadth of a male human hand and thus around 4 inches long (about 10 cm). When used to measure height, it is abbreviated "h" (for "hands") or "hh" (standing for "hands high")
HAND
good day, I wish you a pleasant day (Internet Slang)
Hand
hond
Hand
te
Hand
shu
Hand
American jurist. As a federal judge (1924-1951) his influence was so great that he was sometimes called the "tenth man" of the U.S. Supreme Court. End part of the arm, consisting of the wrist joint, palm, thumb, and fingers. The hand has great mobility and flexibility to carry out precise movements. Bipedal locomotion in humans frees the hands for grasping and manipulation. The opposable thumb allows them to pick up small items and grip objects from both sides. Dexterity in the hands and increased brain size are believed to have evolved together in humans
be caught red-handed
be caught while committing a deed, be caught in action, be trapped or captured while doing something wrong
came back empty-handed
returned with nothing, returned with no results
caught him red-handed
caught him in the middle of an action
caught red handed
caught in the act, caught at the very moment the act was being committed, caught at the very moment of commiting a crime
clean handed
innocent of bad actions, innocent, not guilty, free from guilt, blameless
clean-handed
innocent of wrongdoing
double handed
{s} having two hands; deceptive; deceitful; misleading
empty handed
just as he came, bringing or carrying away nothing
empty-handed
If you come away from somewhere empty-handed, you have failed to get what you wanted. Delegates from the warring sides held a new round of peace talks but went away empty-handed. without getting what you hoped or expected to get return/come back etc empty-handed
empty-handed
carrying nothing in the hands having acquired or gained nothing; "the returned from the negotiations empty-handed
even handed
{s} just, equitable, fair; just and impartial; treating each person justly and in an equal manner
even-handed
even-handed in AM, also use evenhanded If someone is even-handed, they are completely fair, especially when they are judging other people or dealing with two groups of people. an even-handed approach to the war on drugs = balanced. giving fair and equal treatment to everyone
free-handed
generous; liberal, wasteful
hand
a hired laborer on a farm or ranch; "the hired hand fixed the railing"; "a ranch hand"
hand
A measure equal to a hand's breadth, four inches; a palm
hand
guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady into the taxi"
hand
The cards that are not part of the layout Generally these are held in a pack in your hand, and periodically you may deal cards onto the layout from your hand In Solitaire Till Dawn, the hand has a special appearance, and you can click it to deal
hand
terminal part of the forelimb in certain vertebrates (e g apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled at feinting and clouting"- Springfield (Mass ) Union
hand
An industry term for the feel of fabric or leather For example, "The hand of this aniline-dyed leather is very soft "
hand
Union a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand counts the minutes"
hand
A set of cards used by a player during a single round Another word for a single round of shuffling, dealing, and betting
hand
a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses; "the horse stood 20 hands"
hand
That which resembles, or to some extent performs the office of a human hand; as
hand
To give, pass, or transmit with the hand; as
hand
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
hand
In long measure, two different lengths
hand
{i} part of the body at the end of the arm; handwriting; pointer on a clock; cards dealt to a card player; help; skill, ability; side; round of applause; worker; sailor; linear measure equal to 4 inches
hand
guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady into the taxi
hand
Indicator, usually made of a thin, light piece of metal, very variable in form, which moves over a graduated dial or scale Watches usually have three hands showing the hours, minutes and seconds
hand
{s} of or pertaining to a hand; made by hand, hand made; manual, hand-operated; that is worn on the hand, carried by hand
hand
the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had the hands of a surgeon"; "he extended his mitt"
hand
mano
hand
a card player in a game of bridge; "we need a 4th hand for bridge"
hand
To give, pass, or transmit with the hand; as, he handed them the letter
hand
How a fabric feels when it's held in the hand
hand
A hand in any card game refers to the card holdings of a player However, in a trump game a hand also refers to the play of tricks until no cards are held by any of the players At the end of the hand, points are awarded to the declarer's partnership if it met the contract or to the defenders if the contract was Euchred
hand
To furl; said of a sail
hand
The tactile aesthetic qualities of carpet and textiles, how it feels to the hand
hand
The direction a stair takes when at the first riser Hand is determined by applying the hand to the handrail when ascending the stairs, i e if the stair curves to the right when the right hand is used the flight is called a right hand stair
hand
The period from the time a player becomes server until he becomes receiver
hand
Side; part; direction, either right or left
hand
One shuffle and play of the dominoes There are seven tricks in each hand Also, the set of seven dominoes you drew
hand
The quality of a fabric or yarn based on roughness, smoothness, thickness, pliability or stretch-ability Also a term for the way a paint feels to the hand of fabric Thick paints can have a "heavy hand" and thin paints can have a "light hand" Paints with less "hand" are more desirable
hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; - usually in the plural
hand
A gambling game played by American Indians, consisting of guessing the whereabouts of bits of ivory or the like, which are passed rapidly from hand to hand
hand
The way the fabric feels when it is touched Terms like softness, crispness, dryness, silkiness are all terms that describe the hand of the fabric
hand
That which resembles, or to some extent performs the office of, a human hand A limb of certain animals, as the foot of a hawk, or any one of the four extremities of a monkey
hand
A bundle of tobacco leaves tied together
hand
– Individual leaves of tobacco that are hung together after harvest and tied at the top These hands are piled together to make a bulk for fermentation
hand
A hand is also everything that happens between shuffles - cards are dealt, betting is done, a winner is declared, and the pot is pushed To "play a hand" sometimes means to be dealt in, and sometimes means to at least call the initial bet Use context to figure out which A hand also refers to the cards you hold - in games where you have more than five cards (e g , seven card stud or Texas hold'em), it's your best five cards For your enjoyment, here are the different types of hands you can make in poker, in increasing order of strength: no pair; pair; two pair, three of a kind, straight, flush, full house, four of a kind, straight flush Lastly, sometimes the phrase "a hand" means specifically a good hand or a playable hand I've played (been dealt) two thousand hands in a row without making a flush
hand
To cooperate
hand
the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand"
hand
To manage; as, I hand my oar
hand
Rate; price
hand
That part of the fore limb below the forearm or wrist in a human, and the corresponding part in many other animals; manus; paw. See manus
hand
{f} give, pass using the hand; help, assist
hand
The cards originally dealt to a player, or the remaining portion thereof
hand
(of a lock, etc )Indicates the direction of swing or movement, and/or locking security side of a door Handed (locks, etc )Indicates that the article is for use only on doors of the designated hand Harmon HingeA hinge designed to swing a door into a pocket at a right angle with the frame HaspA fastening device consisting of a loop and a slotted hinge plate, normally secured with a padlock HingeTwo plates joined together by a pin and attached to a door and its frame whereby a door is supported and is enabled to swing or move Hinge Stile (of a door)The stile to which the hinges are applied as distinguished from the lock stile Horizontal Spring HingeA spring hinge mortised horizontally into the bottom rail of a door and fastened to the floor and head frame with pivots HubThe part ot a lock through which the spindle passes to actuate the mechanism
hand
Handwriting; style of penmanship; as, a good, bad, or running hand
hand
Industry term for the feel of leather For example, "The hand of this aniline-dyed leather is excellent, very soft "
hand
Each of the pointers on the face of an analog clock, which are used to indicate the time of day
hand
Handwriting; style of penmanship; as
hand
a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand counts the minutes"
hand
An agent; a servant, or manual laborer, especialy in compounds; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as
hand
An agent; a servant, or laborer; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as, a deck hand; a farm hand; an old hand at speaking
hand
" a round of applause to signify approval; "give the little lady a great big hand" the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand" a position given by its location to the side of an object; "objections were voiced on every hand" a member of the crew of a ship; "all hands on deck" a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses; "the horse stood 20 hands" guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady into the taxi
hand
physical assistance; "give me a hand with the chores"
hand
Actual performance; deed; act; workmanship; agency; hence, manner of performance
hand
An index or pointer on a dial; as, the hour or minute hand of a clock
hand
a member of the crew of a ship; "all hands on deck"
hand
a round of applause to signify approval; "give the little lady a great big hand"
hand
A round of play, beginning with the deal and terminating with a knock or a draw Also: The cards dealt to an individual player (the player's hand)
hand
one of two sides of an issue; "on the one hand , but on the other hand "
hand
Manipulation of the weft thread usually placed on coverlets at the intersection of warp and weft cordons; button
hand
To lead, guide, or assist with the hand; to conduct; as, to hand a lady into a carriage
hand
How a particular fabric feels to the touch The softer and more natural the feel of a fabric, the better its hand
hand
a position given by its location to the side of an object; "objections were voiced on every hand"
hand
terminal part of the forelimb in certain vertebrates e
hand
The feel of the FPF as the hand is rubbed lightly over the surface In home furnishings, FPF with a good hand has a springy, velvet feel
hand
the twelve cards dealt to an individual player
hand
) Union a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand counts the minutes" the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had the hands of a surgeon"; "he extended his mitt" ability; "he wanted to try his hand at singing" one of two sides of an issue; "on the one hand
hand
Agency in transmission from one person to another; as, to buy at first hand, that is, from the producer, or when new; at second hand, that is, when no longer in the producer's hand, or when not new
hand
That part of the fore limb below the forearm or wrist in man and monkeys, and the corresponding part in many other animals; manus; paw
hand
The collective noun for a bunch of bananas
hand
Hence, a signature
hand
Chiefly used in measuring the height of horses
hand
apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled at feinting and clouting"- Springfield (Mass
hand
To furl; - said of a sail
hand
That which is, or may be, held in a hand at once; as
hand
To coöperate
hand
A term describing the swinging direction of a door as one stands on the side of the door from which security is desired, namely the outside
hand
Agency in transmission from one person to another; as
hand
but on the other hand
hand
To lead, guide, or assist with the hand; to conduct
hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; usually in the plural
hand
one of two sides of an issue; "on the one hand
hand
That which is, or may be, held in a hand at once The quota of cards received from the dealer
hand
To be sensitive and dexterous with the sword
hand
something written by hand; "she recognized his handwriting"; "his hand was illegible"
hand
ability; "he wanted to try his hand at singing"
hand
physical assistance; "give me a hand with the chores" terminal part of the forelimb in certain vertebrates e
hand
To seize; to lay hands on
heavy handed
oppressive, harsh; clumsy
heavy-handed
not skillful in physical movement especially with the hands; "a bumbling mechanic"; "a bungling performance"; "ham-handed governmental interference"; "could scarcely empty a scuttle of ashes, so handless was the poor creature"- Mary H Vorse
heavy-handed
unjustly domineering; "incensed at the government's heavy-handed economic economic policies"; "a manager who rode roughshod over all opposition
heavy-handed
disapproval If you say that someone's behaviour is heavy-handed, you mean that they are too forceful or too rough. heavy-handed police tactics. taking too much action or extreme action, especially without thinking about other people's feelings
heavy-handed
unjustly domineering; "incensed at the government's heavy-handed economic economic policies"; "a manager who rode roughshod over all opposition"
high-handed
disapproval If you say that someone is high-handed, you disapprove of them because they use their authority in an unnecessarily forceful way without considering other people's feelings. He wants to be seen as less bossy and high-handed. + high-handedness high-handedness They have been accused of secrecy and high-handedness in their dealings. using your authority in an unreasonable way
high-handed
given to haughty disregard of others
high-handed
{s} domineering; arrogant; pushy
horny handed
{s} having callous hands from work
left empty-handed
left with nothing, left with no results
left handed
using the left hand more skillfully than the right
left handed blow
hard hit using the left hand, punch with the left hand
left-handed
Someone who is left-handed uses their left hand rather than their right hand for activities such as writing and sports and for picking things up. There is a place in London that supplies practically everything for left-handed people. right-handed Left-handed is also an adverb. My father thought that I'd be at a disadvantage if I wrote left-handed
left-handed
rotating to the left
left-handed
using or intended for the lefts hand; "left-handed golfers need left-handed clubs"; "left-handed scissors"
left-handed
ironically ambiguous; "a left-handed compliment"
left-handed
(of marriages) illicit or informal; "in Colonial America left-handed marriages between Frenchmen and Indians were frequent"
left-handed
using or intended for the lefts hand; "left-handed golfers need left-handed clubs"; "left-handed scissors
left-handed
(of marriages) of a marriage between one of royal or noble birth and one of lower rank; valid but with the understanding that the rank of the inferior remains unchanged and offspring do not succeed to titles or property of the superior
left-handed
not skillful in physical movement especially with the hands; "a bumbling mechanic"; "a bungling performance"; "ham-handed governmental interference"; "could scarcely empty a scuttle of ashes, so handless was the poor creature"- Mary H Vorse
left-handed pitcher
a baseball pitcher who throws the ball with the left hand
Турецкий язык - Английский Язык

Определение handed в Турецкий язык Английский Язык словарь

kıçına bakarak/baka baka empty-handed
with nothing to show for one's efforts
handed

  Расстановка переносов

  hand·ed

  Турецкое произношение

  händıd

  Произношение

  /ˈhandəd/ /ˈhændəd/

  Общие Словосочетания

  handed over, handed down, handed in, handed out

  Видео

  ... We actually -- we handed out some tube socks to people who were coming in. Who got tube ...
  ... she can be sure that it was in the state she believed it was in when she handed it over. ...

  Слово дня

  miscible
Избранное