hackneyed or excessively sentimental

listen to the pronunciation of hackneyed or excessively sentimental
Английский Язык - Турецкий язык

Определение hackneyed or excessively sentimental в Английский Язык Турецкий язык словарь

corny
eski
corny
modası geçmiş

Tom'un modası geçmiş fıkralarına nasıl katlanabiliyorsun? - How can you put up with Tom's corny jokes?

corny
{s} mısır
corny
adi
corny
aşırı romantik
corny
{s} nasırlı
corny
{s} bayat
corny
(sıfat) ele geçirmek; nasırlı, tahıl, mısır; tahıl bakımından zengin; tanecikli; modası geçmiş; bayat; çok kullanılan
corny
{s} tahıl
corny
bayağı
corny
{s} tanecikli
corny
eski/bayat
corny
{s} aptal
corny
eskimiş
corny
{s} çok kullanılan
corny
{s} ele geçirmek
corny
klişe
Английский Язык - Английский Язык
corny
hackneyed or excessively sentimental

  Расстановка переносов

  hack·neyed or ex·ces·sive·ly sen·ti·ment·al

  Турецкое произношение

  häknid ır îksesîvli sentımentıl

  Произношение

  /ˈhaknēd ər əkˈsesəvlē ˌsentəˈmentəl/ /ˈhækniːd ɜr ɪkˈsɛsɪvliː ˌsɛntəˈmɛntəl/

  Слово дня

  moratorium
Избранное