graduate

listen to the pronunciation of graduate
Английский Язык - Турецкий язык
{f} mezun olmak

Mezun olmak için yeterli kredim yok. - I don't have enough credits to graduate.

Okuldan mezun olmak için devam etmeyecek. - He won't go on to graduate school.

mezun

O, Tokyo Üniversitesi'nden mezun oldu. - He graduated from Tokyo University.

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

{f} mezun etmek
{f} sınıflandırmak
{i} dereceli kap
{f} bitirmek

Annemin amacı üniversiteyi bitirmekti ama babamın amacı annemdi. - Mom’s goal was to graduate college but dad’s goal was mom.

Okulu bitirmek için gitmeyi planladığına dair hiçbir fikrim yoktu. - I had no idea you were planning to go to graduate school.

okulu bit

Okulu bitirmek için gitmeyi planladığına dair hiçbir fikrim yoktu. - I had no idea you were planning to go to graduate school.

mastır yapan öğrenci
(üniversiteden) mezun olmak
derecelemek
lisansüstü

Tom yüksek lisansüstü okuluna gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go to graduate school.

Birkaç lisansüstü öğrenci dahil olmak üzere son birkaç yıldır birçok insanla çalıştım. - I've worked with many people over the last few years, including several graduate students.

(Tıp) graduat
{i} üniversite mezunu

Çok sayıda üniversite mezununun bile asgari ücretle çalışmak zorunda olduklarını duydum. - I heard that even a lot of college graduates have to work for minimum wage.

Annem üniversite mezunuydu. - My mother was a university graduate.

hangise kursu/okulu bitirmiş
diploma vermek
birdem mezunu
(birdemden) mezun olmak
{f} mezun ol

Fransa'da bir Amerikan okulundan mezun oldum. - I graduated from an American school in France.

Umarım sınavlarda mezun olurum. - I hope to graduate at the exams.

bir eğitimi tamamlamış kimse
{f} derecelere ayrılmak
mezun ol(mak)
lisansüstü/mezun
{s} diplomalı
{f} from -den mezun olmak; -i mezun etmek
{f} derecelendirmek
mezun et/mezun ol
{i} master öğrencisi

Tom master öğrencisi. - Tom is a graduate student.

(Askeri) MEZUN OLMAK: Herhangi bir tahsil devresini başarı ile bitirip diploma almak suretiyle okuldan ayrılmak
herhangi bir kursu
{i} ürün
tedricen değişmek
{s} lisans üstü
derecelere ayırmak
{f} ayrılmak
(Tıp) Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı
{i} mezun kimse, mezun
derece almak
(Eğitim) diploma almak
dereceli
yüksek lisans

Mary bir yüksek lisans öğrencisidir. - Mary is a graduate student.

Yüksek lisans okulunda çalışmalarını sürdürdü. - He continued his studies at graduate school.

graduated
{s} mezun

O, Tokyo Üniversitesi'nden mezun oldu. - He graduated from Tokyo University.

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

graduate diploma
(Eğitim) lisansüstü diploması
graduate program
(Eğitim) lisansüstü programı
graduate school
(Eğitim) yüksekokul
graduate study
(Eğitim) yüksek lisans eğitimi
graduate nurse
mezun hemşire
graduate of secondary school
ortaokul mezunu
graduate of the university
birdem mezunu
graduate student
ihtisas öğrencisi
graduate chemist
mezun kimyager
graduate diploma
lisansüstü diploma
graduate engineer
mezun mühendis
graduate of
mezunu
graduate of business administration
işletme bölümü mezunu
graduate plan
mezun planı
graduate studies
yüksek lisans
graduate course
lisans üstü programı
graduate from
mezun olmak

Tom, 24 yaşını doldurmadan önce üniversiteden mezun olmak istiyor. - Tom wants to graduate from college before he turns 24 years old.

graduate from
-den mezun olmak
graduate from …
(Eğitim) … den mezun olmak
graduate life table
dereceli hayat tablosu
graduate program with thesis
(Eğitim) tezli lisansüstü programı
graduate record examination
yüksek lisans kayıt sınavı
graduate school
yüksek lisans okulu
graduate school
master programı
graduate school
yüksek lisans eğitimi veren okul
graduate school
(bir üniversiteye ait) lisansüstü eğitim birimi
graduate school
üniversite mezunları için okul
graduate student
master öğrencisi
graduate student
üniversite mezunu
graduate student
lisansüstü öğrencisi
graduate with a first
okulu birincilikle bitirmek
graduate with a first
birincilikle mezun olmak
graduate work
lisansüstü çalışmalar
graduated
taksimatlı
graduated
mezun olmuş

Sen Amerika'dan dönmeden önce, ben üniversiteden mezun olmuş olacağım. - I will have graduated from college by the time you come back from America.

graduated
bölüntülü
graduated
derece taksimatlı
graduated
taksimatlandırılmış
graduated
ölçülü
graduated
(Bilgisayar) derecelendirilmiş
graduated
üniversite mezunu
graduated
(Biyokimya) ölçekli
graduated
derece bölüntülü
graduated
{f} mezun ol

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Kyoto Üniversitesi'nden mezun oldum. - I graduated from Kyoto University.

graduated
ayarlı
high school graduate
lise mezunu
graduate degree
yüksek lisans
graduates
mezunlar

bu yılın mezunları arasındaydım.

post graduate
yüksek lisans
post-graduate
lisansüstü
under-graduate
altında yüksek lisans
army medical service graduate school
(Askeri) ORDU SIHHİYE TEKAMÜL OKULU: Tıp fakültesinden mezun ve tabip unvanını almış olan tabip subayların çeşitli sahalarda bilgilerini geliştirmek ve ihtisaslarını derinleştirmek üzere, belirli bir devre içinde kurs gösteren okul
directors of graduate schools
(Eğitim) yüksekokul müdürleri
distinguished military graduate
(Askeri) ÜSTÜN DERECE İLE MEZUN (ASKERİ) ÖĞRENCİ: Askeri bilimler profesörü tarafından bu sıfat verilen ve; a) Üstün bir askeri öğrenci olarak adlandırılıp gerekli bilgi standardını devam ettiren. b) "Yedek Subay Eğitimi Sınıfı" üst subay bölümü tekamül kursunu bitiren ve c) Bir bakalorya derecesiyle mezun olan veya bir bakalorya derecesi ile ilgili bütün şartların tamamlandığı ve derecesinin müteakip nizami ders yılı başında kendisine verileceğini gösterir. Müessese müdürlüğünden verilmiş belgesi bulunan şahıs
graduated
derecelere ayrılmış
graduated
{s} dereceli
honor graduate
(Askeri) MUVAZZAFLIĞA EHLİYETLİ YÜKSEK OKUL MEZUNU: ABD'de, Yedek Subay Hazırlık Eğitim Teşkilatının (Reserve Officer Training Corps) bir üyesi sıfatıyla üstün bilgiye, sevk ve idare niteliğine iyi ahlak ve askerlik kabiliyetine sahip olduğu sicilinde yazılı bulunan bir yüksek okul, üniversite veya askeri okul mezunu
jobless graduate
diplomalı işsiz
newly graduate teacher
yeni mezun öğretmen
post graduate
(Askeri) İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ: Yüksek tahsilden sonra ihtisas tahsili yapan öğrenci
Английский Язык - Английский Язык
A graduated (marked) cup or other container, thus fit for measuring
A person who is recognized by a university as having completed the requirements of a degree studied at the institution
A person who is recognized by a high school as having completed the requirements of a course of study at the school
To certify (a student) as having earned a degree

Indiana University graduated the student.

To mark a scale on (something) so that it can be used for measuring
holding an academic degree
graduated, arranged by degrees
To be recognized by a school or university as having completed the requirements of a degree studied at the institution. See note on “from” usage

Trisha graduated college.

relating to an academic degree
To change gradually
{v} to honor or mark with degrees
University student who (usually) possesses an undergraduate (bachelor's) degree and has been admitted to a graduate, also known as post-graduate, program
of or relating to studies beyond a bachelor's degree; "graduate courses"
to be recognized by a high school as having completed the requirements of a course of study at the school
A person who has successfully completed a degree course
in a college or university, to admit, at the close of the course, to an honorable standing defined by a diploma; as, he was graduated at Yale College
{i} one who has completed a course of study and received a degree or diploma (i.e. at a university or college); glass vessel for measuring liquids
One who has received an academical or professional degree; one who has completed the prescribed course of study in any school or institution of learning
See under Graduated
If you graduate from one thing to another, you go from a less important job or position to a more important one. From commercials she quickly graduated to television shows. = progress
A student enrolled for 9 or more semester credits, or 9 or more quarter credits, or students involved in thesis or dissertation preparation that are considered full time by the institution
To pass by degrees; to change gradually; to shade off; as, sandstone which graduates into gneiss; carnelian sometimes graduates into quartz
to be recognized by a university as having completed the requirements of a degree studied at the institution
One who has attained at least one standard bachelor's degree or first professional degree (in dentistry, law, medicine, theology, or veterinary medicine, etc ) and is or might be a candidate for a master's degree
A student who has completed a course of study, either at high school or university level A graduate program at a U S university is, in British English terms, a postgraduate study program Graduate study is designed to lead towards a master's or doctorate and generally is open only to students who have completed an undergraduate degree
To taper, as the tail of certain birds
A graduate is a graduand who has been processed through a graduation ceremony, whether in actual attendance or through absentee
A student enrolled for 9 or more semester credits
confer an academic degree upon; "This school graduates 2,000 students each year"
To admit or elevate to a certain grade or degree; esp
{f} complete a course of study and receive a degree or diploma (as from a university or college); organize, arrange in grades; change gradually; grant a degree to one who has completed a course of study; divide into degrees, mark with degrees
{s} having a degree or diploma; concerning studies beyond a bachelor's degree
(noun) a person who holds a degree, (verb) to take a university degree
To mark with degrees; to divide into regular steps, grades, or intervals, as the scale of a thermometer, a scheme of punishment or rewards, etc
a person who has received a degree from a school (high school or college or university)
make fine adjustments or divide into marked intervals for optimal measuring; "calibrate an instrument"; "graduate a cylinder"
receive an academic degree upon completion of one's studies; "She graduated in 1990
Someone who already holds a University degree Strictly speaking, someone taking a course of study after graduation is a Postgraduate, but here the two terms are used interchangeably [University]
In Britain, when a student graduates from university, they have successfully completed a degree course. She graduated in English and Drama from Manchester University
will mean a Qualified Engineer who is the holder of a University Degree (four or five years course) recognised by the Institute of Engineers, Australia, or is the holder of a degree, diploma or other testamur which
A graduated cup, tube, or flask; a measuring glass used by apothecaries and chemists
In Britain, a graduate is a person who has successfully completed a degree at a university or college and has received a certificate that shows this. In 1973, the first Open University graduates received their degrees. graduates in engineering
  Courses offered beyond the bachelor's degree level   Also, students who have received a bachelor's degree and who are enrolled in post-baccalaureate instruction
a measuring instrument for measuring fluid volume; a glass container (cup or cylinder or flask) whose sides are marked with or divided into amounts confer an academic degree upon; "This school graduates 2,000 students each year"
Someone who has attained a degree
A student enrolled for nine or more semester credits (IPEDS)
CCC student who earned either a Basic/Advanced/Technical certificate or an Associate degree by meeting the appropriate requirements and filing a graduation application with the College
An individual who has received formal recognition for the successful completion of a prescribed program of studies
a student who received a first bachelor's degree at FAU by the end of the Summer of the specified year after entry or earlier For instance, among students who entered in 1994, those who graduated by Summer 1995 graduated within 1 year, those who graduated by Summer 1996 graduated within 2 years, those who graduated by Summer 1997 graduated within 3 years, and so on
Student who has completed their course and received their testamur
To bring to a certain degree of consistency, by evaporation, as a fluid
a container or vessel with markings on it for measuring volumes of liquids; also called beaker
a postsecondary student who possesses a bachelor's degree and is pursuing additional postsecondary education
A person who receives a certificate, degree, or diploma from a school
receive an academic degree upon completion of one's studies; "She graduated in 1990"
Courses offered beyond the bachelor's degree level Also, students who have received a bachelor's degree and who are enrolled in post-baccalaureate instruction
to become a graduate, such as at a ceremony of graduation or commencement
In the United States, when a student graduates, they complete their studies successfully and leave their school or university. You can also say that a school or university graduates a student or students. When the boys graduated from high school, Ann moved to a small town in Vermont In 1986, American universities graduated a record number of students with degrees in computer science
A individual who has successfully completed all the educational requirements for a specified academic program of study or has met all the eligibility requirements for full certification/degree in a designated health profession
Arranged by successive steps or degrees; graduated
In the United States, a graduate is a student who has successfully completed a course at a high school, college, or university. The top one-third of all high school graduates are entitled to an education at the California State University
Someone who has attained a bachelor's or higher degree
a measuring instrument for measuring fluid volume; a glass container (cup or cylinder or flask) whose sides are marked with or divided into amounts
A container marked with exact units of volume Used for measuring the volume of liquids and powders
To take a degree in a college or university; to become a graduate; to receive a diploma
To prepare gradually; to arrange, temper, or modify by degrees or to a certain degree; to determine the degrees of; as, to graduate the heat of an oven
For dogs which have not won 4 or more First Prizes at Open or Championship shows in Graduate, Post Graduate, Minor Limit, Mid Limit, Limit and Open classes whether restricted or not
graduate engineer
A person that holds an engineering degree from a technical university or equivalent. Usually used of people relatively junior in the profession
graduate engineers
plural form of graduate engineer
graduate nurse
Someone who has completed all studies to become a nurse but is not yet certified as one
graduate nurses
plural form of graduate nurse
graduate school
a school that awards advanced degrees, such as doctoral degrees; a postgraduate school
graduate schools
plural form of graduate school
graduate student
A university student, usually already possessing a four year degree, who is working on a master's degree or Ph.D
graduate students
plural form of graduate student
Graduate Management Aptitude Test
standardized test for applicants to graduate business programs in the USA, GMAT
Graduate Record Examination
standardized test for applicants to graduate school programs in the USA, GRE
graduate nurse
someone who has completed the course of study (including hospital practice) at a nurses training school
graduate school
institution which awards advanced academic degrees beyond the bachelor's degree (i.e. master's degree or doctorate)
graduate school
In the United States, a graduate school is a department in a university or college where postgraduate students are taught. She was in graduate school, studying for a master's degree in social work. a college or university where you can study for a master's degree or a doctorate after receiving your first degree, or the period of time when you study for these degrees
graduate school
a school in a university offering study leading to degrees beyond the bachelor's degree
graduate student
A student who holds a bachelor's or first professional degree, or equivalent, and is taking courses at the post-baccalaureate level H Top
graduate student
A student who has received a baccalaureate degree and has been officially admitted to graduate study
graduate student
A student who holds a bachelor's or first-professional degree and is taking courses toward an advanced degree such as a Master's or Doctoral Degree
graduate student
A student who is completing a master's or doctoral degree
graduate student
a college or university student has earned a Bachelor's degree and is working for a master's or other advanced degree
graduate student
A student who has earned a baccalaureate degree and who has been admitted to the Graduate School to pursue a graduate degree program (master's, specialist, engineer, doctoral)
graduate student
A student pursuing a master's degree or doctoral degree
graduate student
A student who holds a bachelor's or first-professional degree, or equivalent, and is taking courses at the postbaccalaureate level These students may or may not be enrolled in graduate programs (IPEDS)
graduate student
Full time student enrolled within a graduate program at a university at the time the entry was produced Graduate Student Competition Begins 2004
graduate student
A student who holds a bachelor's degree or equivalent, and is taking courses at the postbaccalaureate level
graduate student
A student who holds a bachelor’s or first professional degree, or equivalent, and is taking courses at the post-baccalaureate level
graduate student
A student who holds a bachelor's or first professional degree, or equivalent, and is taking courses at the post-baccalaureate level
graduate student
A student who has earned a bachelor’s degree from a college or university and is taking courses designated as "graduate level " Typically, a graduate student has applied to and been accepted into a graduate program
graduate student
Student who has earned a baccalaureate degree and is pursuing post-baccalaureate studies including a master's degree
graduate student
Student enrolled in a master's or professional degree program Graduate students have completed a bachelor's degree program
graduate student
A student who
graduate student
In the United States, a graduate student is a student with a first degree from a university who is studying or doing research at a more advanced level
graduate student
Someone who has completed a bachelor's degree (also known as an undergraduate degree) and is studying for his or her master's degree or doctorate (PhD)
graduate student
a student who continues studies after graduation
graduate student
A student who holds a bachelor's or first professional degree, or equivalent, and is taking courses at the postbaccalaureate level
graduate student
A student in a postsecondary institution who is enrolled in a master's or higher level degree program
graduate student
A graduate student is a person enrolled for credit in any science and engineering (S&E) master's or Ph D degree program in the fall semester Individuals who already hold graduate or medical degrees and are working on another master's or Ph D degree are considered graduate students, as are S&E students performing thesis or dissertation research away from campus (for example, at Government or contractor-owned facilities) in the United States as long as they are enrolled for credit in an advanced-degree program
graduate student
A student who has received a bachelor's degree from a college and is seeking an advanced degree, normally a master's degree or a Ph D
graduate student
A student who has received a bachelor's degree and is working on an advanced degree such as a master's or doctoral degree
graduate student
A student who is enrolled in a Masters or PhD program
graduate studies
studies for a master's degree or a doctorate
graduate(a)
of or relating to studies beyond a bachelor's degree; "graduate courses
graduated
Of a tail, having successively longer feathers towards the middle
graduated
Having a university degree; having completed training
graduated
Arranged by grade, level, degree

The graduated slope of the Upper Test Valley on the east, and its more abrupt embankment on the west, under which the present stream tends to cling, point clearly to river action.

graduated
In steps
graduated
Simple past tense and past participle of graduate
graduated
Increasing in rate with the taxable base
graduated
{s} having an academic diploma or degree; separated into regular stages; increasing as the taxed amount increases (relating to taxation under which those with the greatest income pay the highest tax percentage); indicated with lines to make measurement possible
A.S.S. graduate
verbose person who has studied and graduated from the "American Sidebartending School" (used by journalists during the O.J. Simpson Civil Trial)
The Graduate
1967 film starring Dustin Hoffman and Anne Bancroft (directed by Mike Nichols)
a graduate
alumnus
adjective graduate 3
relating to or involved in studies done at a university after completing a first degree British Equivalent: postgraduate
college graduate
{i} one who has graduated from a college, person having an academic diploma or degree
graduated
decreasing as the amount taxed increases
graduated
slowly and smoothly
graduated
Marked with, or divided into, degrees; divided into grades
graduated
marked with or divided into degrees; "a calibrated thermometer"
graduated
Graduated jars are marked with lines and numbers which show particular measurements. a graduated tube marked in millimetres
graduated
Graduated means increasing by regular amounts or grades. The US military wants to avoid the graduated escalation that marked the Vietnam War
graduated
increasing as the amount taxed increases
graduated
Tapered; said of a bird's tail when the outer feathers are shortest, and the others successively longer
graduated
past of graduate
graduated
increasing as the amount taxed increases decreasing as the amount taxed increases
graduated
Marked with graduations
graduates
In the profile section, this is the total number of graduates (including summer graduates) for the 1999-2000 school year, reported in the fall of 2000 The value includes 12th graders who graduated as well as graduates from other grades Students in special education who graduate are included in the totals and reported as a separate group; counts of students graduating under the advanced, advanced with honors diplomas, recommended high school, or distinguished achievement program are also shown
graduates
third-person singular of graduate
graduates
Students who have obtained a degree Only the first degree attained is reflected in these reports; the degree can indicate an AS, AA, AAS or a certificate
graduates
plural of graduate
graduates
Students who have successfully completed their university studies and have met all the University requirements
graduating
present participle of graduate
graduator
An instrument for dividing any line, right or curve, into small, regular intervals
graduator
{i} person or thing that divides into degrees, person or thing arranges in gradations; device which divides any line into equal parts
graduator
An apparatus for diffusing a solution, as brine or vinegar, over a large surface, for exposure to the air
graduator
One who determines or indicates graduation; as, a graduator of instruments
high school graduate
one who has completed the academic program of a secondary school
university graduate
one who successfully completes a university degree
Турецкий язык - Английский Язык

Определение graduate в Турецкий язык Английский Язык словарь

graduat
(Tıp) graduate
lisansüstü öğrenci graduate student, grad student, Brit
postgraduate, postgraduate student
graduate
Избранное