gibi görünmek

listen to the pronunciation of gibi görünmek
Турецкий язык - Английский Язык
seem

He seems to have been a very popular actor when he was young. - O gençken çok popüler bir aktörmüş gibi görünmektedir.

Dan didn't want to seem shy. - Dan utangaç gibi görünmek istemiyordu.

appear
look like
purport
semble
look as if
make out
seem like
appear to be
affect
to look like, to look as if, to appear
(Dilbilim) seem as
appear to
feel
yapar gibi görünmek
pretend

I'm tired of pretending. - Yapar gibi görünmekten bıktım.

gibi görün
{f} purport
gibi görün
sham
..gibi görünmek
appear to
görünmekgibi görünmek
seem
görünmek….gibi görünmek
seem
yapar gibi görünmek
pretending
gibi görün
{f} purported
gibi görün
appear like
gibi görün
look like

You look like you're in pain. - Acı çekiyor gibi görünüyorsun.

I want it to look like a robbery. - Onun bir soygun gibi görünmesini istiyorum.

hayalet gibi görünmek
spook
karaltı gibi görünmek
loom
karaltı gibi görünmek
loom up
kayar gibi görünmek
v. ride
küplere binmiş gibi görünmek
look like the wrath of god
uyur gibi görünmek
pretend to be asleep
yapar gibi görünmek
play on
yapar gibi görünmek
let on
yapar gibi görünmek
make as if to
yapar gibi görünmek
make pretense of doing
yapar gibi görünmek
play upon
yapar gibi görünmek
play at
yapar gibi görünmek
sham
yapıyormuş gibi görünmek
(deyim) go through the motions
yapıyormuş gibi görünmek
make pretense of doing
gibi görünmek
Избранное