gez

listen to the pronunciation of gez
Турецкий язык - Английский Язык
hindsight
(silah) notch
notch in an arrow
rope with knots at intervals for measuring ground
(silah) backsight; (ok) notch
backsight
rear sight (of a gun)
plumb line
ambulate
(Askeri) back sight
{f} touring

I'm looking forward to touring bookstores in the US. - Amerika'daki kitapçılarda gezinmeyi dört gözle bekliyorum.

Tom is still touring with Mary's band. - Tom hâlâ Mary'nin grubuyla geziyor.

{f} wandering

The boy was wandering about the town. - Çocuk kasabayı geziniyordu.

I don't want Tom wandering around the mall by himself. - Tom'un alışveriş merkezinde tek başına gezinmesini istemiyorum.

{f} tour

Why did we have to come on this tour? It's really boring. - Neden bu geziye gelmek zorundaydık? Gerçekten çok sıkıcı.

The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots. - Gezimizin amacı arkadaşları ziyaret etmek ve bazı turistik noktaları görmektir.

{f} jaunt
{f} loafing
wander

I don't want Tom wandering around the mall by himself. - Tom'un alışveriş merkezinde tek başına gezinmesini istemiyorum.

I spent an hour wandering before I realised which way I needed to go. - Hangi yola gitmem gerektiğini fark etmeden önce gezinerek bir saat harcadım.

sightsee

I want to get a sightseeing visa. - Bir gezi için vize almak istiyorum.

We went sightseeing in Hokkaido. - Biz Hokkaido'da tur gezisine gittik.

(Askeri) rear sight
cubit
gez göz
(Telekom) pointing
delikli gez
(Askeri) peep sight
sabit gez
(Avcılık) single position rear sight
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Arşın, endaze
(Osmanlı Dönemi) Tâlim için yapılmış kısa ok
(Osmanlı Dönemi) Okun çentiği
(Osmanlı Dönemi) İlgın ağacı
Yapı işlerinde kullanılan çekül
Tüfek, tabanca gibi ateşli silâhlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip
Okun, kirişe geçen ucundaki kertik
Talim için yapılmış kısa ok
Okun kirişe geçen ucundaki kertik
gez
Избранное