gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

listen to the pronunciation of gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
Турецкий язык - Турецкий язык
yedek
gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

    Расстановка переносов

    ge·re·ğin·de kul·la·nıl·mak i·çin faz·la·dan bu·lun·du·ru·lan, ay·rıl·mış o·lan

    Произношение

    Слово дня

    caustic
Избранное