gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

listen to the pronunciation of gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
Türkçe - Türkçe
yedek
gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

    Heceleme

    ge·re·ğin·de kul·la·nıl·mak i·çin faz·la·dan bu·lun·du·ru·lan, ay·rıl·mış o·lan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    dinkum