general mood of the public, viewpoint of the population

listen to the pronunciation of general mood of the public, viewpoint of the population
Английский Язык - Турецкий язык

Определение general mood of the public, viewpoint of the population в Английский Язык Турецкий язык словарь

public opinion
kamu

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir. - Public opinion polls are barometers of confidence in the government.

Английский Язык - Английский Язык
public opinion
general mood of the public, viewpoint of the population

    Расстановка переносов

    gen·er·al mood of the public, view·point of the po·pu·la·tion

    Произношение

    Слово дня

    gargoyle
Избранное