genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan

listen to the pronunciation of genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan
Турецкий язык - Турецкий язык
anormal
genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan

    Расстановка переносов

    ge·nel o·lan ör·ne·ğe, a·lı·şıl·mı·şa ve ku·ra·la ay·kı·rı o·lan; düz·gün ol·ma·yan

    Произношение

    Слово дня

    sutler
Избранное