güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket

listen to the pronunciation of güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket
Турецкий язык - Турецкий язык
oyun
güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket

    Расстановка переносов

    gü·reş·te ra·ki·bi·ni yen·mek i·çin ya·pı·lan tür·lü bi·çim·ler·de şa·şır·tı·cı ha·re·ket

    Произношение

    Слово дня

    intercostal
Избранное