for a long time, no end defined

listen to the pronunciation of for a long time, no end defined
Английский Язык - Турецкий язык

Определение for a long time, no end defined в Английский Язык Турецкий язык словарь

indefinitely
süresiz

Tom'u süresiz olarak koruyamıyoruz. - We can't protect Tom indefinitely.

Oyun süresiz olarak ertelendi. - The game has been postponed indefinitely.

indefinitely
süresiz olarak

Bazı cookie'ler kullanıcıların sabit disklerinde süresiz olarak kaydedilir. - Some cookies are stored indefinitely on users' hard drives.

Oyun süresiz olarak ertelendi. - The game has been postponed indefinitely.

indefinitely
belirsiz olarak
Английский Язык - Английский Язык
indefinitely
for a long time, no end defined
Избранное