for a long time, no end defined

listen to the pronunciation of for a long time, no end defined
İngilizce - Türkçe

for a long time, no end defined teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

indefinitely
süresiz

Oyun süresiz olarak ertelendi. - The game has been postponed indefinitely.

Bazı cookie'ler kullanıcıların sabit disklerinde süresiz olarak kaydedilir. - Some cookies are stored indefinitely on users' hard drives.

indefinitely
süresiz olarak

Regency Oteli süresiz olarak kapatıldı. - The Regency Hotel was closed indefinitely.

Oyun süresiz olarak ertelendi. - The game has been postponed indefinitely.

indefinitely
belirsiz olarak
İngilizce - İngilizce
indefinitely
for a long time, no end defined