fobiler

listen to the pronunciation of fobiler
Турецкий язык - Английский Язык
phobias
fobi
(Diş Hekimliği) fear
fobi
phobia

He has a peculiar phobia about moths. - Güveler hakkında garip bir fobisi var.

Do you have deep sea phobia? - Derin deniz fobisine sahip misin?

evrensel fobiler
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal phobias
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение fobiler в Турецкий язык Турецкий язык словарь

FOBİ
(Osmanlı Dönemi) (Fobya) Fr. Bâzı hal veya şeylere karşı duyulan hastalık halindeki korku
fobi
Güçlü korku
fobi
Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı güçlü korku
fobi
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı
fobiler
Избранное