extended

listen to the pronunciation of extended
Английский Язык - Турецкий язык
{s} geniş

Saflık gençliği genişletti. - Chastity extended the youth.

Onlar fetihle bölgelerini genişletti. - They extended their territory by conquest.

süresi uzatılmış
(İnşaat) uzatılmış
(Havacılık) açılmış
dışarıda
uzamış
(Havacılık) açık
temdit edilmiş
{f} uzat

Kalışını beş gün uzattı. - She extended her stay by five days.

Toplantıyı on dakika daha uzattık. - We extended the meeting another 10 minutes.

Kapsamlı, uzatılmış, uzamış, uzun, genişletilmiş, yayılmış, geniş, büyük
genişletilmiş

Asla genişletilmiş garantiler almayın. - Never buy extended warranties.

DVD silinmiş ve genişletilmiş sahneler içeriyor. - The DVD contains deleted and extended scenes.

{s} büyük
{s} uzun

Kiralama süresi kararlaştırılan süreden daha uzun ise, bir orantılı kira hesaplanacaktır. - If the rental period is extended beyond the agreed period, it shall be calculated a prorated rent.

{s} büyütülmüş
{f} genişlet: adj.genişletilmiş
{s} uzatılan
{s} uzayan
{f} uzat: adj.uzatılmış
{s} yayılmış
(Havacılık) buton vs
extend
genişletmek

Şehir yolu genişletmek istiyor. - The city wants to extend the road.

O, sigara içilmeyen alanı genişletmek istiyor. - She wants to extend the no-smoking area.

extend
uzatmak

Buradaki kalışımı birkaç gün daha uzatmak istiyorum. - I want to extend my stay here for a few more days.

Kalışımı Pazar gününe kadar uzatmak istiyorum. - I'd like to extend my stay through Sunday.

extended address
(Bilgisayar) genişletilmiş adres
extended asylum
(Politika, Siyaset) aileye bağlı iltica
extended attribute error
(Bilgisayar) ek öznitelik hatası
extended basic solution
(Bilgisayar,Teknik) genişletilmiş temel çözüm
extended chassis
(Otomotiv) uzatılmış şasi
extended cloister vault
(Mimarlık) uzun manastır tonozu
extended code
(Bilgisayar) genişletilmiş kod
extended consultations
(Politika, Siyaset) uzun vadeli istişareler
extended edition
(Bilgisayar) genişletilmiş sürüm
extended error
(Bilgisayar) uzatılmış hata
extended features
(Bilgisayar) ek özellikler
extended file
(Bilgisayar) genişletilmiş dosya
extended folder
(Bilgisayar) genişletilmiş klasör
extended function
(Matematik) genişletilmiş işlev
extended function
(Matematik) genişletilmiş fonksiyon
extended help
(Bilgisayar) genel yardım
extended help
(Bilgisayar) genişletilmiş yardım
extended io bus
(Bilgisayar) genişletilmiş gç veri yolu
extended play
(Bilgisayar) çok uzun çalma
extended price
(Ticaret) tutar
extended price
(Ticaret) toplam fiyat
extended product
(Ticaret) genişletilmiş mal
extended real line
(Matematik) genişletilmiş gerçek doğru
extended real line
(Matematik) genişletilmiş gerçel doğru
extended release
(Tıp) uzatılmış salım
extended response
(Dilbilim) uzun yanıt
extended surface
büyütülmüş yüzey
extended surface
genişletilmiş yüzey
extended type
(Bilgisayar) uzatılmıştür
extended view
(Bilgisayar) genişletilmiş görünüm
extended views
(Bilgisayar) genişletilmiş görünümler
extended character
ek karakter
extended character set
Genişletilmiş Karakter Kümesi
extended facing
genişletilmiş ön yüz
extended keyboard
genişletilmiş klavye
extended memory
uzatılmış bellek
Extended Aeration Reactor
Uzun Havalandırmalı Reaktör
extended aeration
uzun havalandırma
extended bond
temdit edilmiş tahvil
extended character set
genişletilmiş karakter kümesi
extended facing
genişletilmiş on yüz
extended families
geniş ailelerden
extended family
Ana-baba, çocuklar ve akraba çevresi
extended hours
mesai saatleri sonrası, normal çalışma saatlerine ek
extended machine
giydirilmiş makine, donatimli makine
extended memory manager
genişletilmiş bellek yöneticisi
extended to a great length
büyük bir uzunluk uzatıldı
extended warranty
genişletilmiş garanti
extended active duty
(Askeri) UZATILMIŞ FAAL GÖREV
extended address
genisletilmis adres
extended attribute
Uzatılmış Öznitelik
extended attribute file
Uzatılmış Öznitelik Dosyası
extended attributes
(EA) Uzatılmış Öznitelikler
extended binary coded decimal interchange code
(Askeri) uzatılmış iki tabanlı kodlu ondalık mubadele kodu
extended bond
(Ticaret) vadesi uzatılmış tahvil
extended burnup
(Nükleer Bilimler) ileri yanma
extended character set
genişletilmiş karakter
extended characters
Ek Karakterler
extended code
genisletilmis kod
extended communications search
(Askeri) uzatılmış muhabere araması
extended communications search
(Askeri) GENİŞLETİLMİŞ MUHABERE/İRTİBAT ARAMASI: Arama ve Kurtarma harekatında, kaybolan araçla ilişki kurmak için tüm mümkün kaynaklardan, limanlar, hava alanı yolları gibi yerleri fiziksel olarak kontrol etmek üzere yapılan çalışmalar dahil olmak üzere faydalanmaktır. Bir genişletilmiş arama çalışması normal olarak ön arama çalışması sonuçsuz kalıp, görev alarm safhasına yükseldiği zaman yapılır. Ayrıca EXCOM'da denir. Bak. "preliminary communications search", "search and rescue incident classification", "alt bölüm b"
extended cooling
(Nükleer Bilimler) uzun süre soğutma
extended coverage
(Sigorta) genişletilmiş teminat
extended coverage
(Ticaret) ilave kuvertür
extended coverage
(Ticaret) geniş kapsamlı teminat
extended defense
(Askeri) GENİŞLETİLMİŞ MEVZİ SAVUNMASI: Geniş bir cephe üzerinde kullanılan bir mevzi savunma şekli. Özellikleri, karşılıklı desteğin mahdut, mevzi derinliğinin fazla olması ve elde kuvvetli bir ihtiyat bulundurulmasıdır. Ayrıca bakınız: "position defense"
extended distance
(Askeri) AÇIK MESAFE: Şahıs ve birlikler arasında, normalden daha fazla olan mesafe
extended distance
(Askeri) açık mesafe
extended dos partition
ek DOS bellek bölümü
extended echo ranging
(Askeri) genişletilmiş yankı ölçme
extended edition
(EE) Genişletilmiş sürüm
extended field service
(Askeri) UZATILMIŞ SAHRA HİZMETİ: Normal olarak, kendisine verilen vazifeyi zamanında bitirmeyen bir teşkilin, süreyi artırmak suretiyle yaptığı, uzatılmış ek hizmeti
extended field service
(Askeri) uzatılmış sahra hizmeti
extended formation
(Askeri) DAĞINIK DÜZEN: Kıta ve birliklerce, özellikle muharebede kullanılan ve unsurları birbirinden oldukça ayrılmakla beraber, yine de görüş mesafesi içinde ve yekdiğerini ateşle destekleyecek durumda kalmasını sağlayan düzen. Buna "extended order" da denir
extended graphic character set
genişletilmiş grafik karakter
extended help
genel yardım Genişletilmiş
extended interval
(Askeri) AÇIK ARALIK: Birlik ve şahıslar arasında normalden fazla olan aralık
extended interval
(Askeri) açık aralık
extended line of sight
(Askeri) geliştirilmiş görüş alanı
extended machine
(Bilgisayar,Teknik) donatımlı makine
extended machine
(Bilgisayar,Teknik) giydirilmiş makine
extended memory
Genişletilmiş Bellek
extended memory
yayılmış bellek
extended motion vectors
Genişletilmiş Hareket Vektörleri
extended networking
genişletilmiş ağ
extended order
(Askeri) DAĞINIK DÜZEN: Bak. "extended formation"
extended order
ask. dağınık düzen
extended order drill
(Askeri) DAĞINIK DÜZEN EĞİTİMİ: Birbirinden, yanaşık düzen eğitiminde olduğundan daha uzak mesafelerde yerleştirilmiş birlik ve kıtalarda yapılan eğitim. Bu eğitim, askerleri, muharebe sahasında bilfiil kullanılan hareket ve düzenler için yetiştirir. Bak. "close order drill"
extended order drill
(Askeri) dağınık düzen eğitimi
extended range guided munitions
(Askeri) menzili artırılmış güdümlü mühimmat
extended selection
ek seçim
extended service tests
(Askeri) SÜREKLİ HİZMETE ELVERİŞLİLİK TESTLERİ: Bir malzemenin hizmete elverişliliğini tespit etmek maksadıyla, belirli birlikler tarafından yapılan ve uzun müddet devam eden denemeler
extended training service specialist
(Askeri) uzatılmış eğitim servisi uzmanı
extend
genişlemek
extend
büyümek
extend
{f} vermek
extend
{f} yaymak
extend
{f} devam ettirmek
extend
sağlamak
extend
uzantı
extend
(Kanun) vekalet vermek
extend
artırmak
extend
süreyi uzatmak
extend
(Ticaret) vadesini uzatmak
extend
(Askeri) uzatma

Kalışımı Pazar gününe kadar uzatmak istiyorum. - I'd like to extend my stay through Sunday.

Bektaşi üzümü hayatı uzatmada etkili meyvelerdir. - Gooseberries are fruits that are effective at extending life.

extend
(Bilgisayar) geniş

Seyahatimi Sendai'den Aomori'ye kadar genişlettim. - From Sendai I extended my journey to Aomori.

O, sigara içilmeyen alanı genişletmek istiyor. - She wants to extend the no-smoking area.

extend
germek
extend
(Bilgisayar) genişlet

Şehir yolu genişletmek istiyor. - The city wants to extend the road.

Onlar fetihle bölgelerini genişletti. - They extended their territory by conquest.

extend
(Bilgisayar) yapılandır
extend
(Bilgisayar) genişletme

O, sigara içilmeyen alanı genişletmek istiyor. - She wants to extend the no-smoking area.

Şehir yolu genişletmek istiyor. - The city wants to extend the road.

extend
sunmak
extend
(Bilgisayar) genişletme yaymak
extended family
(Pisikoloji, Ruhbilim) geleneksel aile
extend
uzanmak
extend
(Askeri) temdit
extend
uzat

Işıl ışıl gülümseyen anne, bebeğine elini uzattı. - The mother extended her hand to her baby, smiling brightly.

Kalışını beş gün uzattı. - She extended her stay by five days.

extend
erişmek
extend
yayılmak
extend
sürmek
extend
daha uzun ya da büyük bir hale getirmek
extend
uzamak
extend
{f} avcı hattına yayılmak
get it extended
o uzun olsun
not extended
uzatılmaması
stretched, extended
Uzun gerilmiş
additional extended coverage
(Sigorta) genişletilmiş ek teminat
apple extended keyboard
Apple Genişletilmiş Klavye
extend
kıymet takdir etmek
extend
varmak
extend
{f} yardım eli uzatmak
extend
teşmil etmek
extend
yetişmek
extend
{f} (yardım, kredi v.b.) vermek
extend
(Askeri) AÇMAK: Bir düzende, birlik ve şahıslar arasındaki aralıkları açmak
extend
kapsamına almak
extend
(Tıp) Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek
extend
extended insurance müddeti uzatılan sigorta
extend
tevsi etmek
extend
büyütmek
extend
uzat,v.uzat: n.uzantı
extended order
dağınık düzen
greek extended
genişletilmiş yunanca
hebrew extended
genişletilmiş ibranice
Английский Язык - Английский Язык
wider than usual
lasting longer; protracted
Simple past tense and past participle of extend
longer in length or extension; elongated
stretched out or pulled out; expanded
having a large scope or range; extensive
having detectably non-zero angular size, not star-like
relatively long in duration; tediously protracted; "a drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter struggle"; "protracted negotiations"
A font variant in which the letters are wider than the standard font, cf condensed
drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated Don Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this year"; "the extended airport runways can accommodate larger planes"; "a prolonged black line across the page"
fully extended or stretched forth; "an extended telescope"; "his extended legs reached almost across the small room"; "refused to accept the extended hand
An extended font is one where the space between the stems of the characters, and the distance between characters themselves has been increased
Also called expanded Typeface letters are “stretched” horizontally
If something happens for an extended period of time, it happens for a long period of time. Obviously, any child who receives dedicated teaching over an extended period is likely to improve. see also extend = lengthy
Type that is elongated in width proportionate to its height Also termed Expanded Type
widespread or extensive
{s} enlarged, expanded, increased
large in spatial extent or range; "an extensive Roman settlement in northwest England"; "extended farm lands"
beyond the literal or primary sense; "`hot off the press' shows an extended sense of `hot'"
great in range or scope; "an extended vocabulary"; "surgeons with extended experience"; "extensive examples of picture writing"; "suffered extensive damage"; "a wide selection"
extent
extended basic block
A sequence of contiguous instructions that contain no labels; unlike basic blocks they may contain jumps

An extended basic block can show more easily when expressions have already been calculated.

extended basic blocks
plural form of extended basic block
extended family
a family consisting of parents and children, along with either grandparents, grandchildren, aunts or uncles etc
extended memory
The extent of memory above the first megabyte in the address space of later PCs
extended metaphor
A metaphor that is continued over multiple sentences
extended playing time
In a one-sided sporting contest, when junior varsity players (i.e., second- and third-string players) play a majority of a varsity game

Once the No. 1 team football built an early 56-0 lead in the game against their weak opponents, the coach - wanting to spare the opponent further embarrassment, to keep his top players from being injured and sensing his own younger players needed experience - decided to give his reserves some well-deserved extended playing time.

extended real number system
The real number system adjoined with two extra symbols: ∞ and −∞, inheriting the ordering of the real number system, and defining −∞ to be less than any real number, and ∞ to be larger than any real number
extended vocabulary
Use of off-color or obscene vocabulary; especially, four-letter words

Hey, watch it with the extended vocabulary — there are children here..

extended family
A group of relatives, such as those of three generations, who live in close geographic proximity rather than under the same roof
extended family
A family group that consists of parents, children, and other close relatives, often living in close proximity
extended play
(adjective) denoting a record that plays for longer than most singles
Extended Capabilities Port
parallel port which expanded capabilities, high-speed parallel port which supports bidirectional communication, ECP
Extended Data Output
production of data at increased continuity (without interruption), EDO (Computers)
Extended Graphics Array
display standard of IBM which enables the display of 65000 colors, XGA standard
Extended Industry Standard Architecture
type of extended bus, EISA
Extended Memory Specification
standard procedure for accessing a block of extended memory of 640K just above 1MB (Computers)
Extended Small Device Interface
old interface for controlling hard drives, ESDI
Extended Stay America
American network of hotels designed for long-term business travelers
extended a warm welcome
make someone feel welcome, receive someone heartily
extended care facility
a medical institution that provides prolonged care (as in cases of prolonged illness or rehabilitation from acute illness)
extended character set
group of characters used in IBM compatibles which includes ASCII characters and characters of foreign languages
extended family
Consists of the nuclear family plus other relatives, such as parents of the husband and wife
extended family
family group containing several generations, usually grandparents, parents, unmarried children and married sons and their children; traditional family type in most undeveloped countries
extended family
A family that includes three or more generations Normally, that would include grandparents, their sons or daughters, and their children, as opposed to a "nuclear family," which is only a married couple and their offspring
extended family
a family including more than two generations - eg children, parents and grandparents living together
extended family
a composite family composed of other relatives besides the nuclear families Extended families can be constructed across generations by including parent's or children's families or extended laterally by including multiple wives or sibling's families
extended family
social unit consisting of parents and their children along with other relatives
extended family
Family group consisting of more then two generations of the same kinship line living either within the same household or, more commonly very close to one another Most often contrasted with the concept of nuclear families
extended family
a family consisting of the nuclear family and their blood relatives
extended family
An extended family is a family group which includes relatives such as uncles, aunts, and grandparents, as well as parents, children, and brothers and sisters. The pregnant woman in such a community has the support of all the womenfolk in her extended family. a family group that consists not only of parents and children but also of grandparents, aunts etc nuclear family
extended keyboard
keyboard which has 101 or 102 keys
extended memory
increased computer memory, increased capacity for stored information (Computers)
extended memory manager
program which allows access to extended memory
extended order
a military formation for skirmishing; as widely separated as the tactical situation permits
extended school day
school day that has been prolonged
extended time scale
(simulation) the time scale used in data processing when the time-scale factor is greater than one
extended warranty
A warranty that covers a vehicle beyond the terms of the standard warranty offered by the manufacturer; also called a service contract
extended warranty
A contract that can be purchased to cover the costs of parts and service on a vehicle beyond the manufacturer's original warranty period
extended warranty
A policy, which protects the automobile owner or lessee against mechanical failures and breakdowns Can also be termed Vehicle Service Agreement or Extended Service Agreement This warranty will pay for your vehicle's covered repairs after the manufacturer's warranty has expired
extended warranty
Extend the life of your purchase With this program you can double the U S manufacturer's or store brand warranty's period protection This is an insurance program, certain restrictions and exclusions apply Please refer to the Guide to Benefits for a full program description
extended warranty
Extend the life of your purchase With this program, you can double the U S manufacturer's or store brand warranty's period of protection This is an insurance program, certain restrictions and exclusions apply
extended warranty
Also known as service contract A contract that covers certain car repairs or problems after the manufacturer's or dealer's warranty expires Extended warranties are sold by car manufacturers, dealers and independent companies With a new car, the extended warranty usually must be purchased by the end of the first year of ownership
extend
To cause to last for a longer period of time
extend
{v} to stretch out, enlarge, increase
Burst Extended Data Output
sending of data to an input or output device at increased continuity (in one burst or four read/write cycles without a pause between them)
extend
If an object extends from a surface or place, it sticks out from it. A shelf of land extended from the escarpment
extend
  To drop retardant in such a way that the load slightly overlaps and lengthens a previous drop "Extend your last drop
extend
To cause to increase in extent
extend
To reuse the implementation supplied by a superclass (or, for interfaces, a parent interface) through inheritance
extend
increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance; "stretch the soup by adding some more cream"; "extend the casserole with a little rice" prolong the time allowed for payment of; "extend the loan" expand the influence of; "The King extended his rule to the Eastern part of the continent" open or straighten out; unbend; "Can we extend the legs of this dining table?" make available; provide; "extend a loan"; "The bank offers a good deal on new mortgages" reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk
extend
reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk
extend
extend in scope or range or area; "The law was extended to all citizens"; "widen the range of applications"; "broaden your horizon"; "Extend your backyard"
extend
lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged our stay"; "She extended her visit by another day"; "The meeting was drawn out until midnight"
extend
To reuse the implementation supplied by a superclass through inheritance
extend
cause to move at full gallop; "Did you gallop the horse just now?"
extend
If you say that something, usually something large, extends for a particular distance or extends from one place to another, you are indicating its size or position. The caves extend for some 18 kilometres The main stem will extend to around 12ft, if left to develop naturally Our personal space extends about 12 to 18 inches around us The high-speed train service is planned to extend from Paris to Bordeaux The new territory would extend over one-fifth of Canada's land mass
extend
reach outward in space; "The awning extends several feet over the sidewalk"
extend
(v ) In programming, to add a range of operations For example, class X "extends" class Y, either by adding fields or methods to class Y, or by overriding methods of class Y An interface extends another interface by adding methods Class X is considered a subclass of class Y See also derived from
extend
A relationship from an extension use case to a base use case, specifying how the behavior defined for the extension use case can be inserted into the behavior defined for the base use case
extend
thrust or extend out; "He held out his hand"; "point a finger"; "extend a hand"; "the bee exserted its sting"
extend
To get separation (distance) from your opponent, usually with the purpose of gaining altitude and coming back above them Often used in Energy Fighting
extend
A Find Candidates Style It is available only with the CBFS Search Style Takes all Candidates and uses them as the prefix for new ones Consistent Candidates are returned unchanged; inconsistent ones may have new failures added
extend
The process of increasing the portion of available space that can be used to store database or recovery log information Contrast with reduce
extend
If you extend something to other people or things, you make it include or affect more people or things. It might be possible to extend the technique to other crop plants
extend
To straighten the sword arm in the direction of the target
extend
To increase in extent
extend
To enlarge, as a surface or volume; to expand; to spread; to amplify; as, to extend metal plates by hammering or rolling them
extend
To enlarge; to widen; to carry out further; as, to extend the capacities, the sphere of usefulness, or commerce; to extend power or influence; to continue, as time; to lengthen; to prolong; as, to extend the time of payment or a season of trial
extend
To value, as lands taken by a writ of extent in satisfaction of a debt; to assign by writ of extent
extend
{f} stretch, pull out to its greatest possible length; enlarge, lengthen; give, bestow; reach out
extend
continue or extend; "The civil war carried into the neighboring province"; "The disease extended into the remote mountain provinces"
extend
prolong the time allowed for payment of; "extend the loan"
extend
If you extend something, you make it longer or bigger. This year they have introduced three new products to extend their range The building was extended in 1500. an extended exhaust pipe
extend
the process of moving selected dangling lines up a specified distance so that they intersect existing lines
extend
Starting formation -Double Pass Thru, Parallel Ocean Waves (1/2 Tag), any Tag (1/4 or 3/4) formation TIMING - 2
extend
To stretch out; to prolong in space; to carry forward or continue in length; as, to extend a line in surveying; to extend a cord across the street
extend
use to the utmost; exert vigorously or to full capacity; "He really extended himself when he climbed Kilimanjaro"; "Don't strain your mind too much"
extend
To increase the portion of available space that can be used to store database or recovery log information Contrast with reduce
extend
If you extend something, you make it last longer than before or end at a later date. They have extended the deadline by twenty-four hours. an extended contract
extend
lengthen; reach out
extend
increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance; "stretch the soup by adding some more cream"; "extend the casserole with a little rice"
extend
If an event or activity extends over a period of time, it continues for that time. a playing career in first-class cricket that extended from 1894 to 1920 The courses are based on a weekly two-hour class, extending over a period of 25 weeks
extend
open or straighten out; unbend; "Can we extend the legs of this dining table?"
extend
offer verbally; "extend my greetings"; "He offered his sympathy"
extend
If something extends to a group of people, things, or activities, it includes or affects them. The service also extends to wrapping and delivering gifts His influence extends beyond the TV viewing audience
extend
span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres"
extend
To increase in quantity by weakening or adulterating additions; as, to extend liquors
extend
If a piece of equipment or furniture extends, its length can be increased. a table which extends to accommodate extra guests The table extends to 220cm
extend
extend one's limbs or muscles, or the entire body; "Stretch your legs!"; "Extend your right arm above your head"
extend
To hold out or reach forth, as the arm or hand
extend
If someone extends their hand, they stretch out their arm and hand to shake hands with someone. The man extended his hand: `I'm Chuck'. = stretch out
extend
To bestow; to offer; to impart; to apply; as, to extend sympathy to the suffering
extend
extend or stretch out to a greater or the full length; "Unfold the newspaper"; "stretch out that piece of cloth"; "extend the TV antenna"
extend
To straighten (a limb)
extend
To possess a certain extent
extend
make available; provide; "extend a loan"; "The bank offers a good deal on new mortgages"
extend
update: Unless the keys are member of s they will be appended, otherwise updated >>> s keys() ['Abend', 'Bild', 'Erkennung', 'Hand', 'Fliege', 'Fl\366te', 'aber', 'deshalb', 'gewinnen']
extend
expand the influence of; "The King extended his rule to the Eastern part of the continent"
extend
To straighten
extend
stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
Турецкий язык - Английский Язык

Определение extended в Турецкий язык Английский Язык словарь

extend
widen
extended
Избранное