emin olmayan

listen to the pronunciation of emin olmayan
Турецкий язык - Английский Язык
unsafe
unsure

A sure friend is seen in an unsure matter. - Bir emin arkadaş emin olmayan bir meselede görünür.

uncertain
unconvinced
emin ol
you bet
emin ol
make sure

You should make sure of it before you go. - Gitmeden önce ondan emin olmalısınız.

Make sure you turn everything off before you leave. - Yola çıkmadan önce her şeyi kapattığınızdan emin olun.

emin ol
be sure

Be sure to put out the light before you go out. - Dışarı çıkmadan önce ışığı söndürdüğünüzden emin olun.

Please be sure to sign and seal the form. - Formu imzaladığınızdan ve mühürlediğinizden emin olun.

emin ol
be advised
emin ol
made sure of
emin ol
ensure
emin ol
make sure of

You should make sure of the fact without hesitation. - Tereddüt etmeden gerçekten emin olmalısın.

I'd like to make sure of the time. - Ben zamandan emin olmak istiyorum.

emin ol
Believe me
emin olmayan
Избранное