ekle

listen to the pronunciation of ekle
Турецкий язык - Английский Язык
(Bilgisayar) ins

Insects are arthropods. - Haşereler eklem bacaklıdır.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations. - Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz.

annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

(Bilgisayar) include

For some reason, they didn't include my name on the list. - Bir nedenle adımı listeye eklemediler.

Include me in your plans. - Planlarınıza beni ekleyin.

(Bilgisayar) appendto
(Bilgisayar) inject
(Bilgisayar) append
(Bilgisayar) insertion
(Bilgisayar) append to
(Bilgisayar) attach

I have attached instructions on how to use FTP to access our files. - Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim.

The button is attached to the dress. - Elbiseye düğme eklenmiş.

(Bilgisayar) add to

Please add Tom to the list. - Lütfen Tom'u listeye ekleyin.

Please add Tom's name to the list. - Lütfen Tom'un adını listeye ekleyin.

Add

Don't add sentences from copyrighted sources. - Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin.

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

tack on
{f} tot
{f} enclosed

I have enclosed your order form. - Sipariş formunuzu ekledim.

She enclosed a little dark chocolate in her valentine. - O sevgililer gününde biraz koyu çikolata ekledi.

{f} added

Sentences past this ID are sentences added by contributors of Tatoeba Project. - Bu ID ile geçen cümleler Tatoeba Projesine katkıda bulunanlar tarafından eklenen cümlelerdir.

Fine weather added to the joy of our trip. - Güzel hava yolculuğumuza neşe ekledi.

{f} add on

Add one teaspoon of paprika. - Bir çay kaşığı kırmızı biber ekle.

{f} adding

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

Adding comments makes it easier to read the code. - Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir.

{f} affix
add up to
{f} enclosing
tot up
augment
{f} add#on
affixed
insert
tot#up
totup
splice

Could you splice these two pieces of rope together for me? - Bu iki parça ipi benim için birbirine ekler misin?

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

ek
{i} supplement
eklemek
{f} attach
ek
{i} addition
ekle araç
(Bilgisayar) add tool
ekle komut
(Bilgisayar) add command
ekle menüsü
(Bilgisayar) insert menu
ekle menüsü
(Bilgisayar) insert
ekle sil
(Eğitim) add-drop
ekle çubuk
(Bilgisayar) add bar
ekle-sil
(Eğitim) add-drop
ekle menü
(Bilgisayar) add menu
ekle ok
(Bilgisayar) add arrow
ekle oku
(Bilgisayar) add read
ekle yardımcı
(Bilgisayar) add overlay
eklenti ekle
(Bilgisayar) add add-in
eksen ekle
(Bilgisayar) add axis
eklemek
join
eklemek
insert
ek
{i} adjunct
ek
{i} schedule
ek
insertion
ek
appendix
ek
{s} supplementary
eklemek
put in
eklemek
put on
eklemek
{f} append
ek
by
ek
additional
eklemek
{f} supplement
ayar ekle
(Bilgisayar) add a setting
bölge ekle
(Bilgisayar) add sites
dil ekle
(Bilgisayar) add language
dizin ekle
(Bilgisayar) add directory
doku ekle
(Bilgisayar) add texture
dosya ekle
(Bilgisayar) add file
efekt ekle
(Bilgisayar) add effect
ek
additive
ek
juncture
ek
excursus
ek
insert
ek
(Elektrik, Elektronik,Teknik) cable joint
ek
(Kanun) accessory
ek
(Bilgisayar) attach
ek
patch
ek
subsidiary agreement
eklemek
fraternize
eklemek
augment
eklemek
tag
eklemek
add on
eklemek
add up to
eklemek
entrain
eklemek
affiliate
eklemek
eke out
eklemek
eke
eklemek
(Tıp) patch
eklemek
fraternise
eklemek
embody
eklemek
intercalate
eklemek
include
farklı ekle
(Bilgisayar) attach as
form ekle
(Bilgisayar) add form
girinti ekle
(Bilgisayar) add indent
grup ekle
(Bilgisayar) add group
görev ekle
(Bilgisayar) add task
hizmet ekle
(Bilgisayar) add services
istemci ekle
(Bilgisayar) add client
içine-ekle
(Bilgisayar) add-in
içine-ekle
(Bilgisayar) add-ins
komut ekle
(Bilgisayar) add command
konum ekle
(Bilgisayar) add location
kural ekle
(Bilgisayar) add rule
metin ekle
(Bilgisayar) add text
nesne ekle
(Bilgisayar) add object
nokta ekle
(Bilgisayar) add point
nokta ekle
(Bilgisayar) add periods
program ekle
(Bilgisayar) add program
sayfa ekle
(Bilgisayar) add page
sertifika ekle
(Bilgisayar) add certificate
sonra ekle
(Bilgisayar) add after
stil ekle
(Bilgisayar) add style
sınıf ekle
(Bilgisayar) add class
tablo ekle
(Bilgisayar) add table
tablo ekle
(Bilgisayar) table insert
tür ekle
(Bilgisayar) add type
veri ekle
(Bilgisayar) append data
veri ekle
(Bilgisayar) add data
yeni ekle
(Bilgisayar) add new
özellik ekle
(Bilgisayar) add property
özellik ekle
(Bilgisayar) add feature
ürün ekle
(Bilgisayar) add product
üye ekle
(Bilgisayar) add member
ek
further
ek
inset
ek
excess
ek
collateral
ek
{i} augment
ek
{f} planting
ek
{i} add on
ek
adjunction
ek
extension
ek
gusset
ek
{i} add
ek
inclusion
ek
{f} sowed
ek
appurtenance
ek
subsidiary
ek
accession
ek
special
ek
{i} affix
ek
add-on
ek
appendices
ek
accretion
ek
joining
ek
{f} sowing
ek
attachment
ek
{f} plant
ek
sow
ek
annexe
eklemek
mediatize
eklemek
add

Adding comments makes it easier to read the code. - Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir.

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

eklemek
superimpose
eklemek
interpose
eklemek
affix
eklemek
tack on
eklemek
joint
eklemek
interject
eklemek
let in
eklemek
piece on
eklemek
piece together
eklemek
annex
eklemek
lend
eklemek
accrete
eklemek
postpose
eklemek
compound
eklemek
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

ek
supplement to
ek
{i} add#on
eklemek
the add
adres ekle
(Bilgisayar) add address
anahtar ekle
(Bilgisayar) add key
bilgisayar ekle
(Bilgisayar) add computer
bölüm ekle
(Bilgisayar) add section
daha sonra ekle
(Bilgisayar) add later
denetim ekle
(Bilgisayar) add control
depolama alanından ekle
(Bilgisayar) add from store
ek
eccentric
ek
{i} extra
ek
addition, supplement, adjunct, addendum, extension, appendage; appendix; joint, patch; affix; additional, supplementary, subsidiary, extra
ek
{s} supplemental
ek
{i} joint
ek
rider
ek
{i} supplementation
ek
fill
ek
{i} appendage
ek
supplement; appendix
ek
expansion
ek
bye
ek
formative
ek
appendix , attachment
ek
extra, additional, supplementary
ek
joint (of a pipe)
ek
gram. affix; prefix; infix; suffix
ek
postscript
ek
sown
ek
(Hukuk) complement
ek
super
ek
(Anatomi) appendage
ek
annex
ek
subjoin
ek
addendum
ek
additional articles
ek
particle
ek
pullout
eklemek
write in

You should avoid adding sentences in a language other than your own, because unless you write in your mother tongue or dialect, you are prone to make many mistakes. - Kendi dilinden başka bir dilde cümleler eklemekten kaçınmalısın, çünkü ana dilinde ya da lehçende yazmadıkça birçok hata yapmaya eğilimlisin.

eklemek
interpolate
eklemek
put to
eklemek
slap on
eklemek
{f} link
eklemek
to increase the size of, enlarge; to lengthen; to widen
eklemek
join together
eklemek
tack
eklemek
throw in
eklemek
{f} interlard
eklemek
{f} subjoin
eklemek
{f} suffix
eklemek
{f} adjoin
eklemek
to pool, consolidate (resources); to join, unite
eklemek
{f} piece
eklemek
link up
eklemek
run in
eklemek
to add, append, affix, or tack (one thing) to (another)
eklemek
(Hukuk) to supplement, annexe
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Bir kere doyana kadar yemek
Ek
zeyil
Ek
ilave
Ek
lahika
ek
Eklenmiş, katılmış
ek
İki borunun birbirine birleştirildiği yer
ek
Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave
ek
Sözcüğün görevini belirtmek ya da sözcük türetmek için kullanılan biçim verici ses
ek
Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri
ek
Katılmış, ulanmış, eklenmiş
ek
Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer
ek
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
ek
Eklenmiş, katılmış: "Okul müdürü iken, okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış."- H. Taner
ek
Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika
ek
iki borunun birleştiği yer
eklemek
Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek: "Bahçeye doğru bir çıkma mutfak yaptırmış, bu koca balkonu eklemiştir."- T. Buğra
eklemek
Bir şeyi ek olarak kullanmak
eklemek
Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilâve etmek
ekle
Избранное