eşlik etmek

listen to the pronunciation of eşlik etmek
Турецкий язык - Английский Язык
accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

escort
attend
go along
to accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

companion

Pets offer us more than mere companionship. - Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar.

wait on
walk
keep smb. company
wait upon
come along

I don't see why I had to come along. - Neden eşlik etmek zorunda olduğumu anlamıyorum.

herd
a) to accompany b) to escort, to convoy
consort
go with
convoy
usher
pair
vamp
(Fiili Deyim ) accompanied by
eşlik etme
escort
eşlik etme
(Tıp) comorbidity
eşlik etme
{i} escorting
eşlik etme
{i} concomitance
genç kıza eşlik etmek
chaperon
iki sevgiliye eşlik etmek
play gooseberry
müziğe eşlik etmek
vamp
Турецкий язык - Турецкий язык
Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, refakat etmek
Bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
Beraberinde bulunmak
refakat etmek
Eşlik etme
refakat
eşlik etmek
Избранное