discontented as toward authority

listen to the pronunciation of discontented as toward authority
Английский Язык - Английский Язык
rebellious
disaffected
malcontent
discontented as toward authority

  Расстановка переносов

  dis·con·tent·ed as to·ward au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  dîskıntentîd äz tıwôrd ıthôrıti

  Произношение

  /ˌdəskənˈtentəd ˈaz təˈwôrd əˈᴛʜôrətē/ /ˌdɪskənˈtɛntɪd ˈæz təˈwɔːrd əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  heterodox
Избранное