dependence upon something in the future; hope

listen to the pronunciation of dependence upon something in the future; hope
Английский Язык - Турецкий язык

Определение dependence upon something in the future; hope в Английский Язык Турецкий язык словарь

trust
güvenmek

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Английский Язык - Английский Язык
trust
dependence upon something in the future; hope

    Расстановка переносов

    de·pend·ence up·on some·thing in the future; hope

    Произношение

    Слово дня

    etiolate
Избранное