department of technical and further education

listen to the pronunciation of department of technical and further education
Английский Язык - Английский Язык
tafe
department of technical and further education

  Расстановка переносов

  de·part·ment of tech·ni·cal and fur·ther Educa·tion

  Турецкое произношение

  dîpärtmınt ıv teknîkıl ınd fırdhır ecyukeyşın

  Произношение

  /dəˈpärtmənt əv ˈteknəkəl ənd ˈfərᴛʜər ˌeʤyo͞oˈkāsʜən/ /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈtɛknɪkəl ənd ˈfɜrðɜr ˌɛʤjuːˈkeɪʃən/

  Слово дня

  laodicean
Избранное