department of technical and further education

listen to the pronunciation of department of technical and further education
İngilizce - İngilizce
tafe
department of technical and further education

  Heceleme

  de·part·ment of tech·ni·cal and fur·ther Educa·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dîpärtmınt ıv teknîkıl ınd fırdhır ecyukeyşın

  Telaffuz

  /dəˈpärtmənt əv ˈteknəkəl ənd ˈfərᴛʜər ˌeʤyo͞oˈkāsʜən/ /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈtɛknɪkəl ənd ˈfɜrðɜr ˌɛʤjuːˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  woolly