deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak

listen to the pronunciation of deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak
Турецкий язык - Турецкий язык
kalafatlamak
deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak

    Расстановка переносов

    de·niz a·raç·la·rı·nın kap·la·ma kı·sım·la·rı·nı üs·tü·pü i·le sı·kış·tı·ra·rak zift·le o·nar·mak

    Произношение

    Слово дня

    contrive
Избранное