deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak

listen to the pronunciation of deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak
Türkçe - Türkçe
kalafatlamak
deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak

    Heceleme

    de·niz a·raç·la·rı·nın kap·la·ma kı·sım·la·rı·nı üs·tü·pü i·le sı·kış·tı·ra·rak zift·le o·nar·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    concilliabule