deneyimli

listen to the pronunciation of deneyimli
Турецкий язык - Английский Язык
experienced

He was experienced in business. - O, işte deneyimliydi.

There is an urgent need for experienced pilots. - Deneyimli pilotlara acil bir ihtiyaç vardır.

wise

The old man is wise and knows many things about life. - Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili.

experienced, practiced
old

The old man is wise and knows many things about life. - Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili.

She is old and experienced. - O yaşlı ve deneyimli.

(Konuşma Dili) have been around
practical
practiced
practised
conversant
versed

He is well versed in foreign affairs. - O dışişlerinde iyi deneyimlidir.

That politician is well versed in internal and external conditions. - O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir.

skilled
hands on
veteran
seasoned

My brother is a seasoned sailor. - Erkek kardeşim deneyimli bir denizcidir.

He's a seasoned investigator. - O deneyimli bir dedektif.

deneyim
experience

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh? - Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha?

From my own experience, illness often comes from sleeplessness. - Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor.

deneyimli bir şekilde
experiencedly
deneyimli insan
(Konuşma Dili) under one's belt
deneyimli işçilerin arasına niteliksizleri katma
dilution of labor
deneyimli işçilerin arasına niteliksizleri katmak
dilute labor
deneyimli kadro
experienced staff
deneyimli kimse
wise person
deneyimli kimse
old bird
deneyimli kimse
experienced person
deneyimli kimse
old hand
deneyimli kimse
vet
deneyimli kimse
stager
deneyimli olmak
be experienced
deneyimli politikacı
statesman
deneyimli terapist
experienced therapist
deneyim
(Askeri,Felsefe) experiment

Our experiment went wrong last week. - Geçen hafta deneyimiz kötü geçti.

People could have avoided many mistakes by simple experiments. - İnsanlar basit deneyimlerle birçok hatadan kaçınabilirlerdi.

deneyim
human experimentation
deneyim
tentative
deneyim
experiencing
deneyim
practice
deneyim
experimenting

Tom likes experimenting. - Tom deneyimi seviyor.

seyahat konusunda deneyimli
traveled
deneyim
experimentation
deneyim
1.experience
çok deneyimli kimse
old campaigner
Турецкий язык - Турецкий язык
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
deneyim
Tecrübe

Ben bunun en iyi yol olduğunu tecrübe ile öğrendim. - Ben bunun en iyi yol olduğunu deneyimle öğrendim.

deneyimli
Избранное