dehşetle

listen to the pronunciation of dehşetle
Турецкий язык - Английский Язык
mortally
ghastly
direfully
direly
dreadfully
dreadful
dehşet
terror

She screamed with terror. - O, dehşetle haykırdı.

She screamed with terror. - O, dehşetten dolayı çığlık attı.

dehşet
{i} dread

The massacre in Norway and the recent rebellion and the booty in England, are dreadful in consideration of the circumstances that the world drifted into. - Norveç'te yaşanan katliam ve son günlerde İngiltere'deki ayaklanma ve yağma, dünyanın içine sürüklendiği durum itibarı ile dehşet vericidir.

dehşet
{i} horror

Tom screamed in horror. - Tom dehşet içinde çığlık attı.

Tom watched in horror. - Tom dehşet içinde izledi.

dehşet
{i} fear
dehşet
tremendous, amazing, extraordinary
dehşet
super
dehşet
{i} frightfulness
dehşet
direful
dehşet
{i} trepidation
dehşet
dismay
dehşet
horrible
dehşet
terrific
dehşet
frightful
dehşet
Wow!
dehşet
alarm

He cried out in alarm. - Dehşet içinde bağırdı.

dehşet
fright

After being frightened for many hours, her mother finally saved her. - Saatlerce dehşete düşürüldükten sonra,sonunda annesi onu kurtardı.

The rebellion in England is frightening. - İngiltere'deki ayaklanma dehşet verici.

dehşet
horribleness
dehşet
consternation
dehşet
dray
dehşet
gruesomeness
dehşet
funk
dehşet
horridness
dehşet
terror; horror
dehşet
terror, horror, fear, alarm, dread, consternation; super, terrific
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение dehşetle в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Dehşet
(Osmanlı Dönemi) BETAR
DEHŞET
(Osmanlı Dönemi) Korkup kaçılacak şey. Ürkmek, şaşmak. Korku ve telâş içinde olmak
dehşet
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
dehşet
Olağanüstü: "Sen büyüdükçe dehşet bir şey oluyorsun."- R. N. Güntekin
dehşet
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı: "Olduğum yerde korkudan ve dehşetten donmuştum."- S. F. Abasıyanık
dehşet
(Osmanlı Dönemi) ürkmek, şaşmak
dehşet
Olağanüstü şeyler karşısında şaşma anlatır
dehşet
Olağanüstü
dehşet
Olağanüstü şeyler karşısında şaşma anlatan bir söz
dehşetle
Избранное