data transmission to all addresses or functions

listen to the pronunciation of data transmission to all addresses or functions
Английский Язык - Турецкий язык

Определение data transmission to all addresses or functions в Английский Язык Турецкий язык словарь

broadcast
{i} radyo yayını
broadcast
{i} yayın [radyo
broadcast
{f} duyurmak
broadcast
yayına sokmak
broadcast
(Politika, Siyaset) yayımlanan program
broadcast
yayım

Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir. - Freedom of speech is especially important to broadcasters.

broadcast
{f} yayın yap

Televizyon istasyonları günde yirmi dört saat yayın yapar. - Television stations broadcast 24 hours a day.

Amerikanın sesi Washington'dan yayın yapar. - Voice of America broadcasts from Washington.

broadcast
ünalgı yayını yapmak
broadcast
yayınlamak

O TV istasyonu sadece film yayınlamaktadır. - That TV station broadcasts only movies.

broadcast
sınalgı yayını yapmak
broadcast
{i} yayın

Konser canlı olarak yayınlandı. - The concert was broadcast live.

Saat başı haber yayınlıyoruz. - We broadcast news on the hour.

broadcast
{f} yayınla

O program şu anda yayınlanıyor. - That program is now being broadcast.

Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir. - Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.

broadcast
{f} (broad.cast)
broadcast
yayınlanmış
broadcast
saçılmış
broadcast
(fiil) yayın yapmak [radyo, tv], yaymak, duyurmak, yayımlamak, saçmak, ekmek (tohum)
broadcast
{f} (radyo/televizyon aracılığıyla) yayımlamak
broadcast
yayın, yayımlamak
broadcast
(isim) yayın [radyo, tv], radyo yayını
Английский Язык - Английский Язык
broadcast
data transmission to all addresses or functions

  Расстановка переносов

  da·ta trans·mis·sion to all addresses or functions

  Турецкое произношение

  deytı tränsmîşın tı ôl ıdresîz ır fʌngkşınz

  Произношение

  /ˈdātə transˈməsʜən tə ˈôl əˈdresəz ər ˈfəɴɢksʜənz/ /ˈdeɪtə trænsˈmɪʃən tə ˈɔːl əˈdrɛsɪz ɜr ˈfʌŋkʃənz/

  Слово дня

  odium
Избранное