danışmak

listen to the pronunciation of danışmak
Турецкий язык - Английский Язык
consult

I want to consult you about something. - Bir şey hakkında size danışmak istiyorum.

Before deciding, I would like to consult with my family. - Karardan önce aileme danışmak istiyorum.

confer
turn to
to consult, to confer (with)
debate
deliberate
take one's advice
advise with
to consult with (someone) (about) (something), ask (someone's) advice (on) (a matter)
confer with
refer
danışma
{s} advisory
danışma
consultation

Before you make a decision about your marriage, you should have a consultation with your parents. - Evlilik ile ilgili bir karar vermeden önce, ebeveynlerine danışmalısın.

danışma
{i} information

The tourist information center gave a city map to whoever asked it. - Turist danışma merkezi isteyen herkese bir şehir haritası verdi.

Where is the tourist information office? - Turizm danışma bürosu nerede?

danışma
{i} advice

A lot of clients come to the lawyer for advice. - Birçok müşteri danışma için avukata gelirler.

Do you want some free advice? - Biraz ücretsiz danışma istiyor musun?

danışma
counseling

Tom and Mary have decided to go to marriage counseling. - Tom ve Mary evlilik danışmanlığına gitmeye karar verdi.

I don't need any counseling. - Herhangi bir danışmanlığa ihtiyacım yok.

danışma
reference
danışma
information booth
danışma
conferring
danış
consult

You should have consulted your lawyer. - Avukatına danışman gerekirdi.

Before you make a decision about your marriage, you should have a consultation with your parents. - Evlilik ile ilgili bir karar vermeden önce, ebeveynlerine danışmalısın.

danış
{f} consulting

I did it without consulting anyone. - Bunu kimseye danışmadan yaptım.

Tom didn't make a move without consulting his parents. - Tom ebeveynlerine danışmadan harekete geçmedi.

danışma
advisement
danışma
counselling

Tom and Mary decided to go to marriage counselling. - Tom ve Mary evlilik danışmanlığına gitmeye karar verdi.

danışma
information desk
akıl danışmak
Ask for advice, consult
akıl danışmak
to consult, ask (someone) for advice
akıl danışmak
to ask for advice, to consult
danış
consultation
danış
advising
danış
conferring, conference
danış
counseling
danışma
deliberation
danışma
conferring; consultation
danışma
information (booth or desk)
danışma
inquiry, consultation; information
danışma
{i} counsel

Tom and Mary have decided to go to marriage counseling. - Tom ve Mary evlilik danışmanlığına gitmeye karar verdi.

Tom and Mary have decided to go to a marriage counselor. - Tom ve Mary bir evlilik danışmanına gitmeye karar verdiler.

danışma
{i} inquiry
danışma
{s} consultative
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek, meşveret etmek
Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek, meşveret etmek: "Doktor, bugün size ben asıl başka mesele danışmak için geldim."- H. E. Adıvar
istişare etmek
meşveret etmek
(Osmanlı Dönemi) MÜŞAHELE
(Hukuk) MÜŞAVERE ETMEK
Danışma
istişare
Danışma
müracaat
danış
önemlibir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması
danış
Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere
danışma
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret: "Bu civarda her kim ki başı sıkışır, ona danışmaya gelir."- Y. K. Karaosmanoğlu
danışma
Danışılan yer, müracaat, enformasyon: "Aşağıdaki kapıcı soruyor, danışmadaki şişman kız soruyor."- A. İlhan
danışma
Danışılan yer, müracaat, enformasyon
danışma
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
danışmak
Избранное