düzelt

listen to the pronunciation of düzelt
Турецкий язык - Английский Язык
{f} correct

Shishir has been correcting a lot of sentences lately. - Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir.

If you see a mistake, then please correct it. - Eğer bir yanlış görürsen sonra lütfen düzelt.

(Bilgisayar) fix

How do I fix the volume? - Ben sesi nasıl düzeltebilirim?

Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it? - Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz?

(Bilgisayar) fix it

Do you think you can fix it? - Onu düzeltebileceğini düşünüyor musun?

Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it? - Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz?

emend
{f} recovered
{f} correcting

I don't want you to quit correcting my mistakes. - Yanlışlarımı düzeltmekten vazgeçmeni istemiyorum.

Shishir has been correcting a lot of sentences lately. - Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir.

{f} rectified
ameliorate
straighten out

I can't straighten out my back. - Sırtımı düzeltemiyorum.

It'll take about a week to straighten out my affairs. - İşlerimi düzeltmek yaklaşık bir hafta alacak.

{f} doctor
{f} redress
straighten

Tom straightened the knot on his tie. - Tom kravatındaki düğümü düzeltti.

Tom is likely to end up in prison if he doesn't straighten up. - Tom kendini düzeltmezse hapsi boylayacak.

{f} plump
amend

They amended the document. - Onlar dokümanı düzelttiler.

Thank you for amending that mistake. - Hatanı düzelttiğin için teşekkür ederim.

plump up
corrected

Men can only be corrected by showing them what they are. - İnsanlar sadece ne olduklarını göstererek düzeltilebilir.

Tom corrected all the errors. Now the report is perfect. - Tom bütün hataları düzeltti. Rapor şimdi mükemmel.

proofread

He proofread my manuscript. - O benim yazımı düzeltti.

I asked Tom to proofread my report. - Tom'un raporumu düzeltmesini istedim.

prim
plumpup
subedit
düzel
(Biyokimya) order

Put your books in order. - Kitaplarınızı düzeltin.

Have you been adopting sentences in order to correct them? - Onları düzeltmek için cümleleri benimsiyor musun?

metin düzelt
(Bilgisayar) text correction
hareketlerini düzelt
mend your ways
düzelt
Избранное