düstur

listen to the pronunciation of düstur
Турецкий язык - Английский Язык
1.norm; rule
law
doctrine
fundamental law
principle, rule; code of laws
regulation; principle
chem., (Matematik) formula
rule
{i} watchword
motto
jurisprudence
moral
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Umumi kaide. Kanun, nizam
(Osmanlı Dönemi) Mu'teber ve mu'temed kimse
(Osmanlı Dönemi) Örnek, nümune
(Osmanlı Dönemi) Destur
(Osmanlı Dönemi) Üslub. İzin, müsaade
(Hukuk) Kural; devletin resmi yayın organlarından biri
Kural
Genel kural, kaide
(Osmanlı Dönemi) kâide, prensip, ölçü, ayar, kânun, kural
Yasaları içine alan kitap
(Osmanlı Dönemi) DEST
düstur
Избранное