dürtü

listen to the pronunciation of dürtü
Турецкий язык - Английский Язык
drive

She has a low sex drive. - Onun düşük bir cinsel dürtüsü var.

The strongest drive in human nature is the wish to be important. - İnsan doğasındaki en güçlü dürtü, önemli olmak arzusudur.

stimulation
urge

All forms of life have an instinctive urge to survive. - Bütün hayvan türleri yaşamak için içgüdüsel dürtüye sahiptir.

He felt a sudden urge to write a novel. - Bir roman yazmak için ani bir dürtü hissetti.

impulse

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

Sometimes it's hard to resist the impulse to burst out laughing. - Bazen kahkahayla gülme dürtüsüne karşı koymak zordur.

incentive
compulsion

He could not control his compulsion to kill. - O, öldürme dürtüsünü kontrol edemedi.

ginger
drive, motive, impulse, incentive
challenge
motivation
(Hukuk) impetus
motive
spur
psych. drive, compulsion, impulse
impulsion
motivate
spike
leverage
prod
provocation
dürtü etkisiyle
compulsively

Tom compulsively writes sentences every day. - Tom dürtü etkisiyle her gün cümleler yazar.

You complain compulsively. - Sen dürtü etkisiyle şikayet ediyorsun.

dürtü etkisiyle yapılan
compulsive
cinsel dürtü
sex drive

She has a low sex drive. - Onun düşük bir cinsel dürtüsü var.

A possible side effect of the contraceptive pill is a loss of sex drive. - Doğum kontrol haplarının olası bir yan etkisi, cinsel dürtüdeki kayıptır.

birim dürtü
(Bilgisayar) dirac function
birim dürtü
unit impulse
sonlu dürtü yanıtı
(Bilgisayar,Teknik) finite impulse response
sonsuz dürtü yanıtı
(Bilgisayar,Teknik) infinite impulse response
cinsel dürtü
libido

My wife has no libido since she got pregnant. What can I do? - Hamile olduğundan beri karımın hiç cinsel dürtüsü yok. Ne yapabilirim?

cinsel dürtü
sexual urge
yaratıcı dürtü
creative urge
yetersiz dürtü kontrolü
(Tıp) weak impulse control
Турецкий язык - Турецкий язык
Fizyolojik veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
Fizyolojik veya ruhi dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
Fizyolojik veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim, muharrik
dürtü
Избранное