dünkü

listen to the pronunciation of dünkü
Турецкий язык - Английский Язык
yesterday's, of yesterday; inexperienced, green
(Konuşma Dili) raw, inexperienced
yesterday's

Yesterday's board meeting was a big success. - Dünkü yönetim kurulu toplantısı büyük bir başarıydı.

Tom couldn't answer even one question on yesterday's test. - Tom dünkü testte bile bir soruya bile cevap veremedi.

yester

The weather today is worse than yesterday. - Bugün hava dünkünden daha kötü.

The patient is much the same as yesterday. - Hasta dünkü durumuyla hemen hemen aynı.

inexperienced
green
dün
yesterday

I helped my father yesterday. - Dün babama yardım ettim.

Yesterday was my seventeenth birthday. - Dün onyedinci doğumgünümdü.

dünkü çocuk
(Konuşma Dili) born yesterday
dünkü gazete
yesterday's paper
dünkü gün
yesterday
dünkü çocuk
a young and inexperienced person; upstart
dün
past

Forget about the past. Compared to yesterday, I like today more. That's why I try to enjoy the moment, that's all. - Geçmişi unutun. Dünle karşılaştırıldığında, bugünü daha çok seviyorum. Bunun sebebi anın tadını çıkarmaya çalışıyorum, bu kadar.

Last night my daughter didn't come home until half past one. - Dün gece kızım saat bir buçuğa kadar eve gelmedi.

dün
(Bilgisayar) yesterday at

I saw you yesterday at the funeral. - Seni dün cenaze töreninde gördüm.

Tom seemed to enjoy himself yesterday at the party. - Tom dün partide eğleniyor gibi görünüyordu.

Dün
gister
dün
yesterday; past
Турецкий язык - Турецкий язык
Yakın geçmişteki: "Dünkü kaplan, bir kül kedisi yumuşaklığı ile göğsüme yaslandı."- A. Gündüz
Acemi, yeni, toy: "Daha dünkü damatla böyle çabucak yüzgöz olup rezaleti ayyuka çıkarmak olur mu hiç?"- H. R. Gürpınar
Yakın geçmişteki
Bugünden bir önceki günle ilgili
Acemi, yeni, toy
dün
Bugünden bir önceki gün: "Dün gece uyuyamadım da biraz başım ağrıyor."- P. Safa
dün
Bugünden bir önceki gün
dün
Geçmiş
dün
Bugünden bir önceki günde
dün
Kısa bir süre önce
dünkü
Избранное