düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan

listen to the pronunciation of düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan
Турецкий язык - Турецкий язык
ideal
düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan

    Расстановка переносов

    dü·şün·ce·nin ta·sar·la·ya·bi·le·ce·ği bü·tün üs·tün ni·te·lik·le·ri ken·din·de top·la·yan

    Слово дня

    hendiadys
Избранное