correspondence in form or appearance

listen to the pronunciation of correspondence in form or appearance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение correspondence in form or appearance в Английский Язык Турецкий язык словарь

conformity
uymacılık
conformity
riayet
conformance
uygunluk
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
biteviyelik
conformance
{i} uyum sağlama
conformance
{i} uyma
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
(isim) uygunluk, uyum, benzerlik, uyma; kilise kurallarına uyma, kilise üyesi olma
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
Английский Язык - Английский Язык
conformity
conformance
correspondence in form or appearance

  Расстановка переносов

  cor·re·spond·ence in form or ap·pear·ance

  Турецкое произношение

  kôrıspändıns în fôrm ır ıpîrıns

  Произношение

  /ˌkôrəˈspändəns ən ˈfôrm ər əˈpərəns/ /ˌkɔːrəˈspɑːndəns ɪn ˈfɔːrm ɜr əˈpɪrəns/

  Слово дня

  credenza
Избранное