correspondence in form or appearance

listen to the pronunciation of correspondence in form or appearance
İngilizce - Türkçe

correspondence in form or appearance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformance
uygunluk
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
biteviyelik
conformance
{i} uyum sağlama
conformance
{i} uyma
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
(isim) uygunluk, uyum, benzerlik, uyma; kilise kurallarına uyma, kilise üyesi olma
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
İngilizce - İngilizce
conformity
conformance
correspondence in form or appearance

  Heceleme

  cor·re·spond·ence in form or ap·pear·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  kôrıspändıns în fôrm ır ıpîrıns

  Telaffuz

  /ˌkôrəˈspändəns ən ˈfôrm ər əˈpərəns/ /ˌkɔːrəˈspɑːndəns ɪn ˈfɔːrm ɜr əˈpɪrəns/