containing corn; tasting well of malt

listen to the pronunciation of containing corn; tasting well of malt
Английский Язык - Турецкий язык

Определение containing corn; tasting well of malt в Английский Язык Турецкий язык словарь

corny
eski
corny
modası geçmiş

Tom'un modası geçmiş fıkralarına nasıl katlanabiliyorsun? - How can you put up with Tom's corny jokes?

corny
{s} mısır
corny
adi
corny
aşırı romantik
corny
{s} nasırlı
corny
{s} bayat
corny
(sıfat) ele geçirmek; nasırlı, tahıl, mısır; tahıl bakımından zengin; tanecikli; modası geçmiş; bayat; çok kullanılan
corny
{s} tahıl
corny
bayağı
corny
{s} tanecikli
corny
eski/bayat
corny
{s} aptal
corny
eskimiş
corny
{s} çok kullanılan
corny
{s} ele geçirmek
corny
klişe
Английский Язык - Английский Язык
corny
containing corn; tasting well of malt
Избранное