considering as no importance

listen to the pronunciation of considering as no importance
Английский Язык - Турецкий язык
hiçe sayma
considering as no importance

  Расстановка переносов

  con·sid·er·ing as no im·por·tance

  Турецкое произношение

  kınsîdırîng äz nō împôrtıns

  Произношение

  /kənˈsədərəɴɢ ˈaz ˈnō əmˈpôrtəns/ /kənˈsɪdɜrɪŋ ˈæz ˈnoʊ ɪmˈpɔːrtəns/

  Слово дня

  crestfallen
Избранное