climbers

listen to the pronunciation of climbers
Английский Язык - Турецкий язык

Определение climbers в Английский Язык Турецкий язык словарь

climber
tırmanıcı

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Dağ birçok dağcıları cezbediyor. - The mountain attracts many climbers.

Çığ dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger to climbers.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
crampon
kanca
crampon
krampon
crampon
buz mahmuzu
climber
toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
climber
tırmaşık kuş
climber
sarmaşık
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
tırmanan sarmaşık
crampon
{i} kenet
crampon
perçin çivisi
crampon
{i} tırmanma demiri
crampon
{i} mengene
crampon
{i} çivi
Английский Язык - Английский Язык
climbers
Избранное