cins

listen to the pronunciation of cins
Турецкий язык - Английский Язык
kind

I've never seen that kind of tree before. - Bu cins bir ağacı daha önce hiç görmedim.

What kind of dog is that? - O hangi cins bir köpek?

sort
type

The factory is producing a new type of car. - Fabrika, yeni cins bir araba üretiyor.

gender

A man and a woman are people of different genders. - Bir erkek ve bir kadın, farklı cinsiyetlerin insanlarıdır.

Tom believes in traditional gender roles. - Tom geleneksel cinsiyet rollerine inanır.

sort, type, kind, breed; genus, species; sex; gender; race, stock, breed; grade; crank, oddity; purebred, thoroughbred; queer, weird, screwy
pedigree
thoroughbred
weird
queer
assortment
lot

Tom had sex with a lot of different women. - Tom birçok farklı kadınla cinsel ilişkiye girdi.

pure-blooded
grade
class

Tom fell asleep during sex ed class. - Tom cinsel eğitim dersi sırasında uykuya daldı.

I wanted to hug you before class started, but I didn't want to look like a lesbian. - Ders başlamadan önce sana sarılmak istedim ama bir eş cinsel gibi görünmek istemedim.

well bred
breed

Cats of that breed have no tail. - O cins kedilerin kuyruğu yok.

My father has a ranch and breeds cattle and horses. - Babamın bir çiftliği ve cins sığırları ve atları var.

sex

Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work. - Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi.

She was sexually harassed in an elevator. - Bir asansörde cinsel olarak taciz edildi.

race

Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation. - İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler.

cast
(Hukuk) brand
blooded
species
quality
race, stock, family, breed
pureblooded
genus
slang kinky, odd, eccentric
persuasion
variety
purebred
diversity
stripe
(animal) of good stock, thoroughbred, pedigree
sex; gram. gender
pedigreed
sort, type, kind, variety, category
full-blooded
screwy
range
genders of
form
çoğulu genera
ilk
cins (hayvan için)
strain
cins (hayvan/bitki için)
stock
cins grubu
(Biyoloji) taxon
cins ismi
(Dilbilim) common noun
cins adam
object
cins adlaştırma
(Dilbilim) antonomasia
cins adı
common noun
cins cins
of various kinds, assorted
cins hayvan
pedigree
cins hayvan
purebred
cins isim
appellative name
cins isim
common noun
cins isimle ilgili
appellative
cins kategorisi
(Biyoloji) taxonomic category
cins kategorisi
(Biyoloji) taxonomic group
cins markası
(Ticaret) generic brand
cins olmayan
underbred
cins olmayan
unblooded
cins olmayan
unpedigreed
cins ve boyut listesi
cutting list
cins isim
appellative
Cins isim
(Dilbilim) generic noun
cinsler
kinds
alt-cins
(Jeoloji) subgenus
bir cins martı
guillemot
bu at ne cins
What breed is this horse
cinsler
genera
cinsler
genusun çoğulu
eril cins
masculine
iri bir cins salam
bologna sausage
karşı cins
opposite sex
karşı cins gibi giyinen ve davranan kimse
transvestite
karşı cins gibi giyinme ve davranma
transvestism
kolay: tek cins
(Bilgisayar) easy: one suit
tek cins
unisexual
yağsız bir cins domuz
fastback
yeni cins
(Denizbilim) genus novum
yerli cins
country bred
Турецкий язык - Турецкий язык
Diğerlerine göre daha iyi ve belirgin nitelikleri olan: "Derler ki, cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa
Soy, kök, asıl: "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul
Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu
Yüksek nitelikte olan
Tür, çeşit, nevi
Tür, çeşit
Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu: "Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var."- H. Taner
Aralarında ortak özellikler olan varlıklar topluluğu
Soy, kök, asıl
Garip, tuhaf
Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu
CİNS
(Osmanlı Dönemi) Nevi'. Boy, soy, kavim, kabile. Aynı çeşitten olmak
cins-i latif
Latif ve hoş cins, nev. İnsanlar nev'inde kadın
cins cibilliyet
Nitelik, asıl; soy sop
cins isim
Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi
alt cins
Bir cins içinden ayrılan ikinci derecedeki cins
cins
Избранное