ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa

listen to the pronunciation of ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa
Турецкий язык - Турецкий язык
bağır
ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa

    Расстановка переносов

    ci·ğer, ba·ğır·sak gi·bi vü·cut boş·luk·la·rın·da bu·lu·nan or·gan·la·rın or·tak a·dı, ah·şa

    Слово дня

    acquiesce
Избранное